Werkloosheid daalt verder

20-10-2016 07:30
Het aantal werklozen kwam in september uit op 510 duizend, meldt CBS. Daarmee is de werkloosheid verder gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden bedroeg de afname gemiddeld 13 duizend per maand. De daling is het sterkst onder 45-plussers. UWV telde eind augustus 424 duizend WW-uitkeringen.

 

In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid nu bijna 100 duizend lager, maar wel nog 200 duizend hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310 duizend personen het laagste punt van de afgelopen jaren. Vijfeneenhalf jaar later (februari 2014) piekte de werkloosheid op 699 duizend. Het aantal werkenden nam het afgelopen jaar met bijna 150 duizend toe.

Werklozen en WW-uitkeringen, maandcijfers
y
331
314
312
318
320
319
315
310
316
314
315
321
326
334
342
361
367
374
391
398
408
412
423
434
444
443
440
432
434
434
438
437
433
429
431
433
430
425
413
411
414
409
425
427
442
458
474
473
486
482
487
502
501
502
518
517
530
539
554
572
589
601
619
625
632
648
666
670
675
680
677
687
691
699
692
684
672
656
648
637
630
632
635
643
645
633
626
625
617
611
603
604
609
616
596
588
574
581
574
572
560
550
541
521
510

UWV: veel minder nieuwe WW-uitkeringen vanuit de bouwnijverheid

UWV verstrekte tot en met september dit jaar 377 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 52 duizend minder (-12,1 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 50-plussers bleef de daling beperkt tot 8,7 procent. Veel minder nieuwe uitkeringen kwamen er dit jaar vanuit de sectoren bouwnijverheid (-27,7 procent), de grafische industrie (-24,5 procent) en zorg en welzijn (-22,6 procent).

UWV: Hoog WW-percentage voor 50-plussers en laagopgeleiden

Het aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. UWV telde eind september 424 duizend lopende WW-uitkeringen, 2 duizend (-0,6 procent) minder dan in augustus.

Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WW-uitkeringen in september 2016 uit op 4,8 procent. Voor laagopgeleiden (7,1 procent) en 50-plussers (7,5 procent) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,8 procent. Van de laagopgeleiden in de WW behoort meer dan de helft (56 procent) tot de leeftijdsgroep 50-plus.

Sterke daling werkloosheid 45-plussers

In september waren er bijna 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden. Het sterkst was de afname onder 45-plussers. Ruim de helft van de totale werkloosheidsdaling in het afgelopen jaar kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep. In september 2016 kwam het aantal werkloze 45-plussers net onder de 200 duizend uit. Een jaar daarvoor waren er nog 250 duizend 45-plussers werkloos.

Aantal werklozen (seiz.gecorrigeerd), maandcijfers
y
188
192
186
182
178
175
175
169
164
165
164
164
164
154
152
154
156
157
159
158
161
163
156
155
155
158
159
159
158
152
152
150
149

Meer mensen aan het werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in september 66 procent betaald werk. Dat zijn ruim 8,4 miljoen mensen, ongeveer 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In het afgelopen jaar is het aantal mensen met betaald werk met bijna 150 duizend gegroeid. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen en betrof voor bijna drie kwart een toename bij 45-plussers.

De overige ruim 4,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 510 duizend werkloos, 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Totale en werkzame beroepsbevolking (15-74 jaar, seiz.gecorrigeerd), maandcijfers
y
8,704
8,702
8,667
8,663
8,655
8,677
8,674
8,693
8,74
8,768
8,794
8,81
8,809
8,804
8,802
8,819
8,829
8,829
8,834
8,864
8,881
8,888
8,886
8,897
8,893
8,894
8,912
8,906
8,903
8,911
8,912
8,919
8,934
8,951
8,937
8,901
8,896
8,894
8,853
8,855
8,864
8,846
8,854
8,858
8,857
8,893
8,901
8,901
8,924
8,911
8,902
8,909
8,912
8,91
8,902
8,91
8,908
8,916
8,895
8,898
8,892
8,905
8,912
8,946
8,935
8,941
8,955
8,953
8,958

Werkloosheid daalt steeds harder

Het aantal werklozen is de afgelopen maanden steeds sneller gedaald. Dat komt vooral doordat steeds minder werkenden hun baan kwijtraken. Het aantal werklozen dat een baan vindt blijft daarnaast onverminderd hoog.

Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) nam licht toe. Dat komt doordat er meer mensen toetreden tot de arbeidsmarkt dan er mensen de arbeidsmarkt verlaten.

schema stromen arbeidsmarkt

Relevante links