Zoekresultaten

683 resultaten voor keyword:beroepsbevolking
683 resultaten voor keyword:beroepsbevolking

Pagina 1 van 28

Instroom werkloosheidsuitkeringen naar aantal weken gewerkt, 2022 en 2023

Deze tabellen dienen ter evaluatie van het aantal uitgekeerde werkloosheidsuitkeringen en geven een beeld van potentiële nieuwe uitkeringen naar verschillend aantal weken gewerkt voorafgaand aan de...

Cijfers

Werklozen vaak jong en op zoek naar een bijbaan

Werklozen zijn relatief jong. In het eerste kwartaal van 2024 waren ruim 4 op de 10 werklozen jonger dan 25 jaar. Verreweg de meeste van deze werkloze 25-minners (8 op de 10) volgen nog onderwijs....

Artikelen

Arbeidsdeelname, beroep en sector van technici 2013-2023

Arbeidsdeelname, beroep en sector van technici van 15 tot 75 jaar, verbijzonderd naar geslacht, 2013-2023

Cijfers

Werkloosheid in mei gedaald naar 3,6 procent

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden afgenomen met gemiddeld 4 duizend per maand. Daarmee waren in mei 367 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In...

Artikelen

Man-vrouwverschil arbeidsparticipatie laatste jaren niet verder afgenomen

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren vrijwel gelijk gebleven. In het eerste kwartaal van 2024 had 77,1 procent van alle mannen van 15 tot 75 jaar betaald...

Artikelen

Werkloosheid in april licht toegenomen

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden toegenomen, met gemiddeld 2 duizend per maand. In april waren er 375 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Dit...

Artikelen

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsmarktmobiliteit, wisseling arbeidspositie, stromen arbeidsmarkt geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; arbeidsverleden

Niet werkzame bevolking, Binding met de arbeidsmarkt Arbeidsverleden, geslacht, leeftijd, onderwijs

Cijfers

Arbeidsmarkt in eerste kwartaal iets minder krap

De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 iets minder geworden. Met 110 vacatures per 100 werklozen is de spanning echter nog steeds hoog. Er kwamen in het eerste kwartaal 13...

Artikelen

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die betaald werk hebben of werkloos zijn.

Dashboards

Bevolking, 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen.

Dashboards

Werkzame beroepsbevolking naar beroep en arbeidsmarktregio, 2023

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroep en regio in 2023

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers 2023

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2023, aan de hand van de cijfers die het CBS hierover in huis heeft.

Publicaties

Arbeidsparticipatie niet verder toegenomen

In maart waren 371 duizend mensen werkloos. Het werkloosheidspercentage – het aantal werklozen afgezet tegen de beroepsbevolking – kwam op 3,6.

Artikelen

Aantal werklozen verder toegenomen

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden verder toegenomen, met gemiddeld 7 duizend per maand. In februari waren er daardoor 379 duizend mensen werkloos, het hoogste aantal in bijna...

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; gezondheid

Niet werkzame bevolking, binding met de arbeidsmarkt Ervaren gezondheid, arbeidsbelemmering, geslacht, leeftijd, onderwijs

Cijfers

Meer vrouwen én mannen in grote deeltijdbanen

Niet alleen vrouwen, maar ook mannen hebben steeds vaker deeltijdwerk van 20 tot 35 uur per week. In 2023 hadden relatief meer mannen een grote deeltijdbaan dan tien jaar eerder, terwijl relatief...

Artikelen

Aantal werklozen licht toegenomen

In januari waren er 368 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 2 duizend per maand.

Artikelen

Spanning op de arbeidsmarkt blijft even hoog

Met een daling van zowel het aantal werklozen (-6 duizend) als het aantal vacatures (-5 duizend) bleef de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2023 net zo gespannen als in het derde kwartaal....

Artikelen

Werkloosheid in 2023 vrijwel onveranderd

De werkloosheid veranderde vorig jaar weinig. In december was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos en dat was gelijk aan het gemiddelde over 2023.

Artikelen

6,3 procent van werkzame Groningers wil meer uren werken

In Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel waren in 2022 naar verhouding de meeste onderbenutte deeltijders te vinden. Dat zijn mensen die in deeltijd werken, maar meer uren zouden willen werken en...

Artikelen

Werkloosheid in november licht gedaald

De werkloosheid is in november licht gedaald, naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. In november waren 357 duizend mensen werkloos. In de voorafgaande drie maanden daalde het aantal werklozen...

Artikelen

Werkloosheid in oktober iets gedaald

De werkloosheid is in oktober gedaald naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. In september was dat nog 3,7 procent. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen half jaar...

Artikelen

Spanning op de arbeidsmarkt neemt af in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2023 is de spanning op de arbeidsmarkt iets afgenomen. Er waren minder vacatures (-12 duizend) en meer werklozen (+16 duizend) dan een kwartaal eerder. De verhouding kwam...

Artikelen

Werkloosheid gestegen

De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Daarmee waren er in september 371 duizend werklozen van 15 tot 75 jaar. Dat is 3,7 procent van de...

Artikelen