Werkloosheid daalt het sterkst onder jongeren

Jongen aan het werk bij een tuinbedrijf
© Hollandse Hoogte / Patricia Rehe
In juli 2021 waren 289 duizend mensen werkloos. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand. Vooral de jeugdwerkloosheid liep sterk terug en het aantal werkende jongeren steeg sterk. Het totaal aantal werkenden nam in dezelfde periode toe met 30 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind juli 224 duizend lopende WW-uitkeringen.

In juli hadden 4,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 23 duizend per maand gedaald.

Werkloosheidspercentage in juli verder gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Met 289 duizend werklozen in juli was 3,1 procent van de beroepsbevolking werkloos. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage vrijwel voortdurend gedaald.

Werkloosheid* en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2012januari486292
2012februari482299
2012maart487296
2012april502292
2012mei501291
2012juni502291
2012juli518298
2012augustus517304
2012september530304
2012oktober539310
2012november554322
2012december572340
2013januari589369
2013februari601377
2013maart619380
2013april625380
2013mei632378
2013juni648382
2013juli666395
2013augustus670399
2013september675400
2013oktober680408
2013november677419
2013december687438
2014januari691460
2014februari699460
2014maart692454
2014april684443
2014mei672436
2014juni656431
2014juli648437
2014augustus637430
2014september630420
2014oktober632419
2014november635425
2014december643441
2015januari645458
2015februari633455
2015maart626443
2015april625427
2015mei617416
2015juni611410
2015juli603420
2015augustus604420
2015september609417
2015oktober616421
2015november596427
2015december588446
2016januari574465
2016februari581469
2016maart574470
2016april572461
2016mei560448
2016juni550438
2016juli541432
2016augustus521427
2016september510424
2016oktober502420
2016november499410
2016december482412
2017januari480419
2017februari473416
2017maart463415
2017april456401
2017mei456386
2017juni446372
2017juli436364
2017augustus426362
2017september422351
2017oktober404343
2017november397337
2017december395330
2018januari380335
2018februari367330
2018maart357327
2018april355314
2018mei352301
2018juni354288
2018juli348279
2018augustus353278
2018september343274
2018oktober337269
2018november326267
2018december329263
2019januari329279
2019februari312274
2019maart307268
2019april300257
2019mei302251
2019juni313243
2019juli313234
2019augustus321237
2019september323233
2019oktober323233
2019november324228
2019december302223
2020januari284241
2020februari274240
2020maart273250
2020april314292
2020mei330301
2020juni404301
2020juli419301
2020augustus426292
2020september413278
2020oktober406278
2020november378276
2020december368286
2021januari337289
2021februari340286
2021maart326282
2021april316266
2021mei309250
2021juni297238
2021juli289224
*De cijfers voor juli zijn voorlopig.

UWV: Daling WW-uitkeringen houdt aan

Eind juli 2021 verstrekte UWV 224,2 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn 14,1 duizend minder uitkeringen dan in juni: een afname van 5,9 procent. De daling van het aantal lopende WW-uitkeringen begon in februari en zette de daaropvolgende maanden door. Het aantal lopende uitkeringen ligt sinds juni 2021 lager dan in februari 2020, vlak voor de coronacrisis. De huidige lage stand komt deels door het gebruikelijke seizoenseffect in de zomer.

UWV: Sterke daling WW-uitkeringen vanuit horeca

De grootste afname van lopende WW-uitkeringen is te zien bij de sector horeca en catering. Het aantal WW-uitkeringen vanuit de horeca en catering nam in juli 2021 af met 16,1 procent. Binnen deze sector is vooral het aantal uitkeringen vanuit de horeca gedaald; de afname bij de catering was beperkter. Door de versoepeling van coronamaatregelen kunnen horecagelegenheden meer klanten ontvangen en is er meer personeel nodig.

Het aantal lopende WW-uitkeringen vanuit het onderwijs nam in juli 2021 toe (+8,1 procent). Dit is een gebruikelijke ontwikkeling in de zomermaanden en heeft te maken met het aflopen van tijdelijke arbeidscontracten aan het einde van het schooljaar.

Daling jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid is de afgelopen drie maanden flink gedaald, van 128 duizend in april tot 107 duizend in juli. Het aantal werkende jongeren nam toe met 40 duizend in deze periode. Daarmee was in juli nog 7,3 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar in de beroepsbevolking werkloos. Dat is de laagste stand sinds maart 2020, toen bij het begin van de coronacrisis het werkloosheidspercentage bij jongeren 6,3 was.

Bij 25- tot 45-jarigen kwam in juli het aantal werklozen uit op 100 duizend, dat waren er iets meer dan drie maanden ervoor. Bij 45-plussers was er wel een daling, van 90 duizend naar 82 duizend in de afgelopen drie maanden. In deze leeftijdsgroepen was in juli respectievelijk 2,6 en 2,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat is vrijwel gelijk aan het percentage in maart 2020, bij het begin van de coronacrisis (2,7 en 1,9 procent).

Werkloosheid naar leeftijd
   15 tot 25 jaar (% van de beroepsbevolking)25 tot 45 jaar (% van de beroepsbevolking)45 tot 75 jaar (% van de beroepsbevolking)
2020januari6,42,72,1
2020februari6,32,71,9
2020maart6,32,71,9
2020april8,42,92,1
2020mei9,52,92,2
2020juni10,73,72,6
2020juli11,03,92,8
2020augustus11,33,92,8
2020september10,73,63,0
2020oktober10,13,72,8
2020november9,43,52,6
2020december9,53,42,4
2021januari9,12,92,3
2021februari9,42,92,3
2021maart8,92,82,2
2021april8,82,62,2
2021mei8,72,62,1
2021juni7,62,62,1
2021juli7,32,62,0

Werkloosheid in de afgelopen drie maanden verder gedaald

De verdere daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.In juli waren 289 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in april, waren er 316 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen met 27 duizend af (gemiddeld 9 duizend per maand). Zoals in het bovenstaande schema te zien is, kan de werkloosheid afnemen als er meer werklozen werk vinden dan er werkenden werkloos worden. Maar de werkloosheid kan ook dalen als er meer werklozen stoppen met zoeken naar werk dan er mensen vanuit de niet-beroepsbevolking op zoek gaan. In de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid uitsluitend door het eerste: meer werklozen vonden een baan dan er werkenden werkloos werden. Per saldo daalde de werkloosheid hierdoor met 34 duizend. Het aantal mensen dat zonder direct resultaat op zoek ging naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) was in juli groter dan het aantal dat stopte met zoeken en/of niet beschikbaar was (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid groeide hierdoor per saldo met 8 duizend personen in de afgelopen drie maanden.

Ontwikkeling sinds 2018

2020 was een turbulent jaar voor de arbeidsmarkt. Met het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 nam het aantal werkenden af en liep de werkloosheid snel op. De werkloosheid groeide van beide kanten (de netto-instroom was positief vanuit zowel de werkzame beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking). Vanaf november 2020 tot en met maart 2021 gold het omgekeerde (beide negatief) en daalde de werkloosheid weer snel. In de periode april-juni van dit jaar was er nauwelijks sprake van een netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking. In juli was deze instroom weer positief, wat de daling van de werkloosheid enigszins afremt. Vergeleken met vorig jaar is het aantal werkenden flink toegenomen. Zie het nieuwsbericht In een jaar 150 duizend werkenden erbij.

Ontwikkeling werkloosheid t.o.v. 3 maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid, seizoengecorrigeerd
   Ontwikkeling werkloosheid (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit werkzaam (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit niet-beroepsbevolking (x 1 000)
2018januari-24-3915
2018februari-30-4415
2018maart-38-5013
2018april-25-4319
2018mei-15-4024
2018juni-3-3633
2018juli-7-3326
2018augustus1-3133
2018september-11-3624
2018oktober-11-3423
2018november-27-3913
2018december-14-3622
2019januari-8-3325
2019februari-14-3118
2019maart-22-3311
2019april-29-312
2019mei-10-2515
2019juni6-1925
2019juli13-1830
2019augustus19-1333
2019september10-2131
2019oktober10-1829
2019november3-2023
2019december-21-309
2020januari-39-38-2
2020februari-50-46-4
2020maart-29-334
2020april3031-1
2020mei5664-8
2020juni1311239
2020juli1053967
2020augustus96788
2020september9-3644
2020oktober-13-3017
2020november-48-34-14
2020december-45-28-17
2021januari-69-39-30
2021februari-38-28-9
2021maart-42-28-13
2021april-21-242
2021mei-31-29-2
2021juni-29-311
2021juli-27-348

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.