Werkloosheidspercentage bleef in augustus 3,6

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Peter Hilz
In augustus 2023 waren 364 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is net als in juli 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 4 duizend per maand. Het aantal mensen met werk steeg in dezelfde periode met gemiddeld 5 duizend per maand. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind augustus 156 duizend lopende WW-uitkeringen.

In augustus hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In juni, juli en augustus daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking met gemiddeld 7 duizend per maand.


Werkloosheid en WW-uitkeringen
JaarMaandWerkloosheidsindicator (ILO) (15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2017januari588419
2017februari582416
2017maart571415
2017april563401
2017mei564386
2017juni555372
2017juli544364
2017augustus534362
2017september529351
2017oktober511343
2017november504337
2017december503330
2018januari487335
2018februari474330
2018maart465327
2018april463314
2018mei460301
2018juni463288
2018juli458279
2018augustus463278
2018september451274
2018oktober444269
2018november433267
2018december437263
2019januari437279
2019februari419274
2019maart416268
2019april409257
2019mei411251
2019juni423243
2019juli424234
2019augustus432237
2019september432233
2019oktober432233
2019november434228
2019december409223
2020januari390241
2020februari383240
2020maart388250
2020april427292
2020mei439301
2020juni513301
2020juli532301
2020augustus533292
2020september519278
2020oktober509278
2020november485276
2020december476286
2021januari448289
2021februari450286
2021maart439282
2021april427266
2021mei419250
2021juni405238
2021juli393224
2021augustus406213
2021september399208
2021oktober382199
2021november359189
2021december369192
2022januari354193
2022februari336188
2022maart327184
2022april316175
2022mei323165
2022juni339161
2022juli353157
2022augustus378152
2022september382152
2022oktober365150
2022november364145
2022december352149
2023januari360154
2023februari356154
2023maart357158
2023april343156
2023mei353151
2023juni353153
2023juli362152
2023augustus364156

UWV: lichte toename aantal WW-uitkeringen in bijna alle sectoren

Eind augustus 2023 verstrekte UWV 156,4 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er 4,4 duizend meer dan een maand eerder (+2,9 procent). Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen toe met 4,7 duizend (+3,1 procent). In augustus 2023 kwamen er 24,2 duizend nieuwe uitkeringen bij en werden er 19,8 duizend uitkeringen beëindigd.

Het aantal WW-uitkeringen nam in augustus in bijna alle sectoren toe ten opzichte van juli, behalve in de landbouw, groenvoorziening en visserij. De grootste toename is zichtbaar in de sector onderwijs (+25,7 procent). In de zomermaanden neemt het aantal WW-uitkeringen vanuit het onderwijs meestal toe. Dat heeft te maken met het aflopen van arbeidscontracten aan het einde van het schooljaar.

Jeugdwerkloosheid verder gegroeid

In 2023 veranderde de totale werkloosheid in de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar niet veel per maand. Wel zijn er verschillen naar leeftijd. Zo steeg de jeugdwerkloosheid van 7,5 procent in december vorig jaar tot 8,7 procent in augustus. Er kwamen vooral jonge werklozen bij die nog relatief kortgeleden hebben gewerkt. Bij de 25- tot 45-jarigen bleef het werkloosheidspercentage tussen december vorig jaar en augustus dit jaar vrijwel gelijk. Bij de 45- tot 75-jarigen nam het werkloosheidspercentage af van 2,5 naar 2,1 om in de afgelopen maanden gelijk te blijven.

Werkloosheid
JaarMaand15 tot 75 jaar (% van beroepsbevolking)15 tot 25 jaar (% van beroepsbevolking)25 tot 45 jaar (% van beroepsbevolking)45 tot 75 jaar (% van beroepsbevolking)
2022augustus3,88,63,02,6
2022september3,88,43,12,7
2022oktober 3,77,82,92,6
2022november3,67,82,92,6
2022december3,57,52,82,5
2023januari3,67,83,02,4
2023februari3,57,83,02,2
2023maart3,58,02,92,2
2023april3,47,92,82,1
2023mei3,58,22,92,1
2023juni3,58,32,82,1
2023juli3,68,62,92,1
2023augustus3,68,72,92,1

Minder werklozen van buiten de beroepsbevolking

In augustus waren er 11 duizend werklozen meer dan drie maanden eerder (een groei van gemiddeld 4 duizend per maand). Deze stijging is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het schema hieronder laat die stromen zien. De figuur daaronder laat zien hoe die verschillende stromen zich in de afgelopen maanden hebben ontwikkeld.De figuren laten zien dat er twee stromen zijn waardoor de werkloosheid kan dalen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden en de tweede van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt verlaten.

Er zijn ook twee tegengestelde stromen waardoor de werkloosheid hoger kan worden. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen en om mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking.

Aan de ene kant daalde de werkloosheid in augustus (vergeleken met drie maanden eerder) doordat het aantal werkenden dat werkloos werd kleiner was dan het aantal werklozen dat een baan vond. Het verschil hiervan kwam net als in juli uit op -20 duizend. Aan de andere kant groeide de werkloosheid door de toestroom van werklozen van buiten de beroepsbevolking. Deze bedroeg per saldo 32 duizend. Dat is minder dan in juli, toen dit saldo nog 41 duizend was. Dit komt doordat in augustus minder werklozen van buiten de beroepsbevolking op zoek gingen naar werk.

Over de afgelopen drie maanden leidden de stromen in en uit werkloosheid tot een gemiddelde groei van 4 duizend werklozen per maand.

Het CBS publiceert maandelijks volgens over de beroepsbevolking volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.