Werkloosheid lager dan voor de crisis

© CBS / Nikki van Toorn
Het werkloosheidspercentage is in november gedaald tot 3,5 en is daarmee voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand tot 326 duizend in november. Het gaat om degenen die geen betaald werk hebben, en aangeven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. In de afgelopen drie maanden is het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk gemiddeld met 20 duizend per maand toegenomen. In november waren er bijna 8,9 miljoen werkenden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind november 267 duizend lopende WW-uitkeringen.

Werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In november waren er 326 duizend werklozen, dat komt neer op 3,5 procent van de beroepsbevolking. Hiermee is het percentage lager dan het niveau vlak voor de crisis, eind 2008. Toen was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Werkloosheid (ILO-indicator, seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen (x 1 000)
 Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd)
2011 januari430284
2011 februari425280
2011 maart413270
2011 april411261
2011 mei414256
2011 juni409252
2011 juli425254
2011 augustus427256
2011 september442252
2011 oktober458253
2011 november474258
2011 december473270
2012 januari486292
2012 februari482299
2012 maart487296
2012 april502292
2012 mei501291
2012 juni502291
2012 juli518298
2012 augustus517304
2012 september530304
2012 oktober539310
2012 november554322
2012 december572340
2013 januari589369
2013 februari601377
2013 maart619380
2013 april625380
2013 mei632378
2013 juni648382
2013 juli666395
2013 augustus670399
2013 september675400
2013 oktober680408
2013 november677419
2013 december687438
2014 januari691460
2014 februari699460
2014 maart692454
2014 april684443
2014 mei672436
2014 juni656431
2014 juli648437
2014 augustus637430
2014 september630420
2014 oktober632419
2014 november635425
2014 december643441
2015 januari645458
2015 februari633455
2015 maart626443
2015 april625427
2015 mei617416
2015 juni611410
2015 juli603420
2015 augustus604420
2015 september609417
2015 oktober616421
2015 november596427
2015 december588446
2016 januari574465
2016 februari581469
2016 maart574470
2016 april572461
2016 mei560448
2016 juni550438
2016 juli541432
2016 augustus521427
2016 september510424
2016 oktober502420
2016 november499410
2016 december482412
2017 januari480419
2017 februari473416
2017 maart463415
2017 april456401
2017 mei456386
2017 juni446372
2017 juli436364
2017 augustus426362
2017 september422351
2017 oktober404343
2017 november397337
2017 december395330
2018 januari380335
2018 februari367330
2018 maart357327
2018 april355314
2018 mei352301
2018 juni354288
2018 juli348279
2018 augustus353278
2018 september343274
2018 oktober337269
2018 november326267

UWV: Aantal WW-uitkeringen daalt gestaag verder

Eind november 2018 verstrekte UWV 267 duizend lopende WW-uitkeringen. Omdat een persoon meerdere WW-uitkeringen kan ontvangen, ligt het aantal personen met een WW-uitkering net iets lager; dit cijfer komt uit op 259 duizend. Het aantal WW-uitkeringen daalde in november 2018 met ruim 2 duizend uitkeringen (-0,9 procent) ten opzichte van oktober 2018. Op jaarbasis daalt de WW met 70 duizend WW-uitkeringen (-20,9 procent).

UWV: Instroom daalt voor alle beroepsklassen en vrijwel alle sectoren

De WW kenmerkt zich door een grote dynamiek, maandelijks worden er tienduizenden nieuwe uitkeringen toegekend en bestaande beëindigd. Van januari tot en met november 2018 verstrekte UWV 311 duizend nieuwe WW-uitkeringen, een afname van 14,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In alle beroepsklassen neemt de instroom van nieuwe WW-uitkeringen af ten opzichte van de eerste elf maanden van vorig jaar. De procentuele daling was het scherpst voor technische beroepen (-20,6 procent) en pedagogische beroepen (-20,5 procent). Bij de sectoren is er vooral een flinke daling in de financiële dienstverlening (-28,5 procent) en bouwnijverheid (-27,6 procent).

Arbeidsparticipatie naar recordhoogte

Waar het werkloosheidspercentage op een nieuw laagste punt uitkomt, is de arbeidsparticipatie juist gestegen tot een nieuw hoogtepunt. Bij het begin van de crisis was 68,3 procent van de bevolking aan het werk. In november is de nettoarbeidsparticipatie iets hoger met 68,4 procent en dat is ook direct het hoogste niveau sinds het begin van de meting bijna vijftig jaar geleden. Bovendien neemt niet alleen het aantal werkenden toe, ook werken zij meer uren per week.

Onbenut arbeidspotentieel

Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie). Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen volgens de ILO-indicator worden hiertoe nog andere groepen gerekend. Het gaat om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

De grootte en samenstelling van deze groepen worden alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totaalbeeld dat de onderstaande figuur weergeeft is gebaseerd op de meest recente kwartaalcijfers (derde kwartaal 2018). Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het derde kwartaal van 2018 uit bijna 1,1 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog bijna 1,3 miljoen. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid volgens de ILO-definitie.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking.