Verdere stijging werkloosheid in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Reizigers met mondkapjes op Centraal Station Utrecht
© Hollandse Hoogte / ANP
In juli waren 419 duizend mensen werkloos, dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam de afgelopen drie maanden ook toe, met gemiddeld 8 duizend per maand. Vooral in juni steeg het aantal werklozen en werkenden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind juli 301 duizend lopende WW-uitkeringen, dat is evenveel als in juni.

Werkloosheid* en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2012januari486292
2012februari482299
2012maart487296
2012april502292
2012mei501291
2012juni502291
2012juli518298
2012augustus517304
2012september530304
2012oktober539310
2012november554322
2012december572340
2013januari589369
2013februari601377
2013maart619380
2013april625380
2013mei632378
2013juni648382
2013juli666395
2013augustus670399
2013september675400
2013oktober680408
2013november677419
2013december687438
2014januari691460
2014februari699460
2014maart692454
2014april684443
2014mei672436
2014juni656431
2014juli648437
2014augustus637430
2014september630420
2014oktober632419
2014november635425
2014december643441
2015januari645458
2015februari633455
2015maart626443
2015april625427
2015mei617416
2015juni611410
2015juli603420
2015augustus604420
2015september609417
2015oktober616421
2015november596427
2015december588446
2016januari574465
2016februari581469
2016maart574470
2016april572461
2016mei560448
2016juni550438
2016juli541432
2016augustus521427
2016september510424
2016oktober502420
2016november499410
2016december482412
2017januari480419
2017februari473416
2017maart463415
2017april456401
2017mei456386
2017juni446372
2017juli436364
2017augustus426362
2017september422351
2017oktober404343
2017november397337
2017december395330
2018januari380335
2018februari367330
2018maart357327
2018april355314
2018mei352301
2018juni354288
2018juli348279
2018augustus353278
2018september343274
2018oktober337269
2018november326267
2018december329263
2019januari329279
2019februari312274
2019maart307268
2019april300257
2019mei302251
2019juni313243
2019juli313234
2019augustus321237
2019september323233
2019oktober323233
2019november324228
2019december302223
2020januari284241
2020februari274240
2020maart273250
2020april314292
2020mei330301
2020juni404301
2020juli419301
*Het werkloosheidscijfer voor juli is voorlopig

Meer werklozen én meer werkenden in juli

In de afgelopen drie maanden groeide de beroepsbevolking (de werkzame en de werkloze beroepsbevolking samen) met gemiddeld 44 duizend mensen per maand. Deze groei volgde op een forse daling van de beroepsbevolking in april, na het uitbreken van de coronacrisis. Vooral in juni nam de beroepsbevolking weer toe, en ook in juli groeide deze licht. Deze toename betrof voor het merendeel werklozen.

Werkloosheid verder toegenomen

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn, met ‘werkloos’ aangeduid. Met 419 duizend werklozen in juli was 4,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In juni was dat 4,3 procent.

UWV: aantal WW-uitkeringen stabiliseert

Het aantal lopende WW-uitkeringen is in juli gelijk gebleven ten opzichte van juni. UWV verstrekte eind juli 301 duizend uitkeringen. Na een forse stijging tussen maart en mei is het voor de tweede maand op rij dat het aantal WW-uitkeringen op hetzelfde niveau gebleven is. Er werden in juli wel 61 duizend meer WW-uitkeringen verstrekt dan in februari het geval was.
Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar daalde met 10 procent ten opzichte van juni. Bij de helft van de WW-uitkeringen aan jongeren die in juli werden beëindigd, was de maximale WW-duur bereikt (circa 4,3 duizend WW-uitkeringen). Door de coronacrisis nam het aantal jongeren in de WW vooral in maart en april fors toe. Zij hebben over het algemeen kort recht op een WW-uitkering (maximaal 3 maanden), omdat het arbeidsverleden van jongeren vaak nog beperkt is.
UWV: aantal nieuwe WW-uitkeringen sinds maart structureel hoog
In juli werden er gemiddeld per week 8,7 duizend nieuwe WW-uitkeringen toegekend, een toename van bijna 50 procent ten opzichte van juli 2019. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is sinds maart structureel hoger dan in 2019 het geval was. In april werden sindsdien de meeste nieuwe uitkeringen verstrekt, gemiddeld 14,7 duizend per week.

Weer meer mensen op zoek naar werk

In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met ruim 100 duizend toe. Deze toename is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.Enerzijds gingen er meer mensen op zoek naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan dat er stopten met zoeken naar een baan (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). Per saldo groeide de werkloosheid hierdoor met 67 duizend mensen in de afgelopen drie maanden. Daarnaast zijn er meer mensen die hun baan verliezen en werkloos worden (van werkzaam naar werkloos) dan werklozen die een baan vinden (van werkloos naar werkzaam). Hierdoor steeg de werkloosheid per saldo met 39 duizend personen.

Het aantal mensen met werk nam tussen april en juli met 25 duizend mensen toe. Dit komt met name doordat in deze periode meer mensen toetraden tot de arbeidsmarkt en direct een baan vonden (van niet-beroepsbevolking naar werkzaam), terwijl er minder stopten met werken en de arbeidsmarkt verlieten (van werkzaam naar niet-beroepsbevolking).

Tussen maart en juni groei werkloosheid vooral door baanverlies

Het schema van juni laat zien dat de werkloosheid tussen maart en juni vooral nog groeide door het grotere aantal baanverliezers (van werkzaam naar werkloos).

Anderzijds was het aantal mensen dat toetrad tot de arbeidsmarkt en direct werk vond (van niet-beroepsbevolking naar werkzaam) nog een stuk lager en juist het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verliet (van werkzaam naar niet-beroepsbevolking) groter.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden sterker toe dan het aantal uitkeringen. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.