Vooral onder jongeren daalt werkloosheid

15-6-2017 06:30
De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald, meldt het CBS. Het sterkst is de afname onder jongeren. In mei bedroeg het aantal werklozen 456 duizend, dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind mei 386 duizend WW-uitkeringen.

y
326
334
342
361
367
374
391
398
408
412
423
434
444
443
440
432
434
434
438
437
433
429
431
433
430
425
413
411
414
409
425
427
442
458
474
473
486
482
487
502
501
502
518
517
530
539
554
572
589
601
619
625
632
648
666
670
675
680
677
687
691
699
692
684
672
656
648
637
630
632
635
643
645
633
626
625
617
611
603
604
609
616
596
588
574
581
574
572
560
550
541
521
510
502
499
482
480
473
463
456
456

UWV: grote daling WW-uitkeringen onder jongeren

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in mei 2017 uit op 386 duizend, een daling met 16 duizend (-3,9 procent) ten opzichte van april. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors (-10,2 procent). Onder 55-plussers was de afname het minst sterk (-2,2 procent). De daling van het aantal uitkeringen onder mannen (-5 procent), was veel groter dan onder vrouwen (-2,8 procent).

Bij de sectoren was de afname relatief het grootst bij de uitzendbedrijven, waar veel jongeren werken. Ook in sectoren waar mannen de overhand hebben, zoals de landbouw (-8,9 procent) en de bouwnijverheid (-8,4 procent) was de daling meer dan gemiddeld.

Vergeleken met een jaar geleden telt UWV eind mei 63 duizend uitkeringen minder, ofwel een daling met 13,9 procent. De afname onder 55-plussers blijft met 8,3 procent achter bij de gemiddelde daling.

UWV: In 2017 meer beëindigde dan nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van dit jaar 175 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 20 procent minder dan in dezelfde periode in 2016. Er werden ruim 201 duizend WW-uitkeringen beëindigd, 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In bijna alle sectoren nam het aantal nieuwe uitkeringen af in 2017. Vanuit de bouwbedrijven en de grootwinkelbedrijven halveerde het aantal nieuwe uitkeringen zelfs. Vanuit de bankensector was wel sprake van een toename, met ruim 26 procent.

Jeugdwerkloosheid verder gedaald

In mei was 5,1 procent van de totale beroepsbevolking werkloos. Dat is gelijk aan april, maar lager dan drie maanden geleden. Toen bedroeg het werkloosheidspercentage 5,3.

Vooral onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid gedaald. Het werkloosheidspercentage nam af van 9,7 in februari tot 9,0 in mei. Dat is het laagste niveau sinds maart 2009. Onder 25-plussers was het percentage werklozen in mei 0,2 procentpunt lager dan drie maanden terug.

y
11,2
11,3
11,4
11,2
11,1
10,8
10,8
10,6
10,5
10,5
10,3
10,2
9,8
9,7
9,6
9,5
9

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in mei 66,5 procent betaald werk. Dat zijn 8,6 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 14 duizend per maand gegroeid.

Het aantal jongeren met betaald werk bedroeg in mei bijna 1,3 miljoen. Hiermee is het aantal werkende jongeren weer terug op het niveau van voor de aanvang van de economische crisis. De afgelopen drie maanden groeide het aantal werkzame jongeren met gemiddeld 5 duizend per maand.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 456 duizend werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

y
8755
8773
8774
8764
8758
8746
8741
8732
8732
8719
8710
8719
8717
8703
8684
8702
8716
8704
8721
8715
8712
8718
8728
8730
8704
8702
8667
8663
8655
8677
8674
8693
8740
8768
8794
8810
8809
8804
8802
8819
8829
8829
8834
8864
8881
8888
8886
8897
8893
8894
8912
8906
8903
8911
8912
8919
8934
8951
8937
8901
8896
8894
8853
8855
8864
8846
8854
8858
8857
8893
8901
8901
8924
8911
8902
8909
8912
8910
8902
8910
8908
8916
8895
8898
8892
8905
8912
8946
8935
8941
8955
8953
8958
8965
8965
8969
8991
8977
8993
8995
9002

Meer werklozen vinden werk

Het aantal werklozen daalt vooral doordat meer mensen werk vinden dan dat mensen hun baan verliezen. In mei waren er 119 duizend werkenden die drie maanden eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 79 duizend mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog betaald werk hadden. De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (174 duizend), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (151 duizend).

Arbeidsstromen

Relevante links