Vooral onder jongeren daalt werkloosheid

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald, meldt het CBS. Het sterkst is de afname onder jongeren. In mei bedroeg het aantal werklozen 456 duizend, dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind mei 386 duizend WW-uitkeringen.

UWV: grote daling WW-uitkeringen onder jongeren

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in mei 2017 uit op 386 duizend, een daling met 16 duizend (-3,9 procent) ten opzichte van april. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors (-10,2 procent). Onder 55-plussers was de afname het minst sterk (-2,2 procent). De daling van het aantal uitkeringen onder mannen (-5 procent), was veel groter dan onder vrouwen (-2,8 procent).

Bij de sectoren was de afname relatief het grootst bij de uitzendbedrijven, waar veel jongeren werken. Ook in sectoren waar mannen de overhand hebben, zoals de landbouw (-8,9 procent) en de bouwnijverheid (-8,4 procent) was de daling meer dan gemiddeld.

Vergeleken met een jaar geleden telt UWV eind mei 63 duizend uitkeringen minder, ofwel een daling met 13,9 procent. De afname onder 55-plussers blijft met 8,3 procent achter bij de gemiddelde daling.

UWV: In 2017 meer beëindigde dan nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van dit jaar 175 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 20 procent minder dan in dezelfde periode in 2016. Er werden ruim 201 duizend WW-uitkeringen beëindigd, 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In bijna alle sectoren nam het aantal nieuwe uitkeringen af in 2017. Vanuit de bouwbedrijven en de grootwinkelbedrijven halveerde het aantal nieuwe uitkeringen zelfs. Vanuit de bankensector was wel sprake van een toename, met ruim 26 procent.

Jeugdwerkloosheid verder gedaald

In mei was 5,1 procent van de totale beroepsbevolking werkloos. Dat is gelijk aan april, maar lager dan drie maanden geleden. Toen bedroeg het werkloosheidspercentage 5,3.

Vooral onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid gedaald. Het werkloosheidspercentage nam af van 9,7 in februari tot 9,0 in mei. Dat is het laagste niveau sinds maart 2009. Onder 25-plussers was het percentage werklozen in mei 0,2 procentpunt lager dan drie maanden terug.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in mei 66,5 procent betaald werk. Dat zijn 8,6 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 14 duizend per maand gegroeid.

Het aantal jongeren met betaald werk bedroeg in mei bijna 1,3 miljoen. Hiermee is het aantal werkende jongeren weer terug op het niveau van voor de aanvang van de economische crisis. De afgelopen drie maanden groeide het aantal werkzame jongeren met gemiddeld 5 duizend per maand.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 456 duizend werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Meer werklozen vinden werk

Het aantal werklozen daalt vooral doordat meer mensen werk vinden dan dat mensen hun baan verliezen. In mei waren er 119 duizend werkenden die drie maanden eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 79 duizend mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog betaald werk hadden. De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (174 duizend), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (151 duizend).

Arbeidsstromen