Zoekresultaten

774 resultaten voor keyword:werkloosheid
774 resultaten voor keyword:werkloosheid

Pagina 1 van 31

Onder hoogopgeleiden vinden autochtonen sneller werk dan allochtonen

Hoogopgeleide autochtone werklozen vinden sneller werk dan werklozen met een niet-westerse achtergrond en hetzelfde opleidingsniveau. Bij laagopgeleiden is er nauwelijks verschil, zo blijkt uit...

Artikelen

Hoogste werkloosheid in Flevoland

In 2013 is de werkloosheid in alle provincies toegenomen. Flevoland, Groningen en Friesland kenden het hoogste percentage werklozen.

Artikelen

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Het aantal jongeren van 15 tot 25 jaar dat geen startkwalificatie heeft en ook geen onderwijs meer volgt, is het laatste decennium flink gedaald.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 38

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: de Arbeidsmarkt.

Artikelen
Artikelen

Halfjaarcijfers Sluitende Aanpak 2008

Personen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een aanbod krijgen voor re-integratieondersteuning. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Cijfers

Werkloosheid raakt ook allochtonen hard

In het derde kwartaal van 2009 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen bijna 11 procent. Een jaar eerder was dat nog 8 procent.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Vooral mannen en jongeren vaker werkloos door economische crisis

In het eerste kwartaal van 2009 was de werkloosheid in Nederland 4,4 procent. Dat is hetzelfde percentage als een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen

Time-series small area estimation for unemployment based on a rotating panel survey

A time-series multi-level model is used to estimate municipal unemployment based on the Dutch Labour Force Survey (LFS) at a quarterly frequency. The model includes random municipality effects as...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Kwart onbenut arbeidspotentieel hoogopgeleid

Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2018 uit 1,1 miljoen mensen. Een kwart is hoogopgeleid. Het grootste deel van het onbenut arbeidspotentieel heeft geen betaald werk....

Artikelen

Daling werkloosheid niet-westerse allochtonen versnelt

De daling van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen, die vanaf 2005 is ingezet, heeft zich in 2007 versneld voortgezet.

Artikelen

Wijziging methodiek CBS-werkloosheidscijfers

Met ingang van 22 juli publiceert het CBS maandcijfers over de werkloze beroepsbevolking. Tot nu toe werden driemaandsgemiddelden gepubliceerd.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen

Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen van 40 tot 60 jaar van Hbo onderwijsniveau, 2014

Cijfers