Zoekresultaten

1158 resultaten voor keyword:arbeidsmarkt
1158 resultaten voor keyword:arbeidsmarkt

Pagina 1 van 47

Van trainee tot big data expert

dit eigen bedrijf biedt me de mogelijkheid mijn kennis over data-analyse en data science verder uit te diepen

Artikelen

Niet-werkende jongeren in crisistijd (3e kwartaalrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor)

In deze 3e kwartaalrapportage 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor staan de niet-werkende jongeren centraal. Het gaat in op de werkloosheid onder jongeren die niet meer naar school gaan en hoeveel van...

Artikelen

Children of migrants

Deze tabellenset is samengesteld in opdracht van de OESO en bevat informatie over kinderen van immigranten in Nederland, uitgesplitst naar onder andere herkomstgroepering, geboorteland,...

Cijfers

Dynamiek in de WAO, WAZ en Wajong: een longitudinale analyse

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2005

Artikelen

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Overzichtpagina van Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Overig

Statistisch Bulletin no. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Arbeidsmarkt, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens.

Artikelen

Participatiepotentieel 2009

In december 2010 aangekondigde publicatie met gegevens over de participatie op de arbeidsmarkt van 20 tot en met 64 jarigen. Opdrachtgever: Ministerie van SZW

Artikelen

Arbeidsparticipatie naar onderwijsniveau

Dashboard arbeidsmarkt: arbeidsdeelname naar onderwijsniveau

Overig

Arbeidsparticipatie naar regio

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de arbeidsdeelname per provincie

Overig

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2007

Artikelen

Aantal oproepbanen groeit in 5 jaar met ruim een derde

Tussen 2010 en 2015 is het aantal oproepbanen gegroeid met 36 procent. Vooral jongeren zijn oproepkracht.

Artikelen

CBS onderzoekt verschil in meting flexwerkers

CBS onderzoekt verschil in meting flexwerkers

Artikelen

‘Niet iedereen heeft dezelfde kansen’

‘De samenleving verandert snel en wordt steeds complexer’, zegt prof. Van Gaalen

Artikelen

Factsheet arbeidsmarkt grensregio Nederland Noordrijn-Westfalen

De belangrijkste feiten en grafieken over de arbeidsmarkt in de grensregio staan overzichtelijk bij elkaar in deze factsheet

Artikelen

Niet-onderwijsvolgende jongeren van 15-22 jaar

Twee tabellen met de raming van kwartaalcijfers van niet-onderwijsvolgende jongeren van 15-22 jaar.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt en startkwalificaties

Deze tabellenset geeft een beschrijving van personen van 23 tot en met 64 jaar naar de binding met de arbeidsmarkt en het hebben van een startkwalificatie. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar...

Artikelen

Flexwerk

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkelingen op het gebied van flexwerk

Overig

Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

Dashboard arbeidsmarkt: kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname van mannen en vrouwen, naar leeftijd

Overig

Onderwijsvolgende jongeren werken vaak in winkels

Winkelbediende en vakkenvuller zijn de populairste bijbanen van onderwijsvolgende jongeren. Onder jongens komt vakken vullen het meest voor, bij meisjes staat winkelbediende op nummer één.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 02

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Nationale rekeningen, Financiële instellingen en markten.

Artikelen

Universiteit Maastricht en CBS ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Wederzijds voordeel door koppeling van gegevens en expertise.

Artikelen