Werkloosheid stijgt minder sterk in augustus

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Jonge vrouw werkt achter bar in strandpaviljoen
© CBS
In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in deze periode ook toe, met gemiddeld 18 duizend per maand. In juli en augustus was de toename van het aantal werklozen en werkenden minder sterk dan in juni. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind augustus 292 duizend lopende WW-uitkeringen.

Werkloosheid* en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2012januari486292
2012februari482299
2012maart487296
2012april502292
2012mei501291
2012juni502291
2012juli518298
2012augustus517304
2012september530304
2012oktober539310
2012november554322
2012december572340
2013januari589369
2013februari601377
2013maart619380
2013april625380
2013mei632378
2013juni648382
2013juli666395
2013augustus670399
2013september675400
2013oktober680408
2013november677419
2013december687438
2014januari691460
2014februari699460
2014maart692454
2014april684443
2014mei672436
2014juni656431
2014juli648437
2014augustus637430
2014september630420
2014oktober632419
2014november635425
2014december643441
2015januari645458
2015februari633455
2015maart626443
2015april625427
2015mei617416
2015juni611410
2015juli603420
2015augustus604420
2015september609417
2015oktober616421
2015november596427
2015december588446
2016januari574465
2016februari581469
2016maart574470
2016april572461
2016mei560448
2016juni550438
2016juli541432
2016augustus521427
2016september510424
2016oktober502420
2016november499410
2016december482412
2017januari480419
2017februari473416
2017maart463415
2017april456401
2017mei456386
2017juni446372
2017juli436364
2017augustus426362
2017september422351
2017oktober404343
2017november397337
2017december395330
2018januari380335
2018februari367330
2018maart357327
2018april355314
2018mei352301
2018juni354288
2018juli348279
2018augustus353278
2018september343274
2018oktober337269
2018november326267
2018december329263
2019januari329279
2019februari312274
2019maart307268
2019april300257
2019mei302251
2019juni313243
2019juli313234
2019augustus321237
2019september323233
2019oktober323233
2019november324228
2019december302223
2020januari284241
2020februari274240
2020maart273250
2020april314292
2020mei330301
2020juni404301
2020juli419301
2020augustus426292
*De werkloosheidscijfers voor juli en augustus zijn voorlopig

In de afgelopen drie maanden groeide de beroepsbevolking (alle werkenden en werklozen samen) met gemiddeld 49 duizend mensen per maand. In april, na het uitbreken van de coronacrisis, werd de beroepsbevolking aanzienlijk kleiner. Hier speelde mee dat de daling van het aantal werkenden in die periode niet gepaard ging met een vergelijkbare stijging van het aantal werklozen.

Door de toename van het aantal werklozen en werkenden in juni tot en met augustus waren er in augustus weer vrijwel evenveel mensen op de arbeidsmarkt als in de eerste drie maanden van 2020.

 

Minder sterke toename werkloosheid dan in voorgaande maanden

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn, werkloos. Met 426 duizend werklozen in augustus was 4,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. In juli was dat 4,5 procent. Tussen mei en juni nam de werkloosheid nog toe van 3,6 naar 4,3 procent.

UWV: aantal WW-uitkeringen gedaald

Eind augustus verstrekte UWV 292 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er 9,1 duizend minder dan eind juli, toen er nog 301 duizend WW-uitkeringen werden verstrekt. De afname was vooral zichtbaar onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar (-14,9 procent). Het aantal WW-uitkeringen is nog wel fors hoger dan aan het begin van dit jaar.

UWV: Minder nieuwe WW-uitkeringen

In augustus werden er gemiddeld per week 7,1 duizend nieuwe WW-uitkeringen toegekend. Dat is een afname ten opzichte van juli, toen er gemiddeld per week 8,7 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij kwamen. Door de coronacrisis was tussen maart en juli van dit jaar de instroom structureel hoger dan in 2019. In augustus is het aantal nieuwe WW-uitkeringen weer bijna gelijk aan dat van augustus 2019.

Weer meer mensen op zoek naar werk

De toename van het aantal werklozen en het aantal mensen met werk is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

 

In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met bijna 100 duizend toe. Dit kwam vooral doordat meer mensen op zoek gingen naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan dat er mensen stopten met zoeken naar een baan (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). Per saldo groeide de werkloosheid hierdoor met 88 duizend mensen in de afgelopen drie maanden. Daarnaast waren er ook meer mensen die hun baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos) dan werklozen die een baan vonden (van werkloos naar werkzaam). Hierdoor steeg de werkloosheid per saldo met 7 duizend personen.

De werkloosheid nam tussen mei en augustus dus vooral toe doordat meer mensen op zoek gingen naar werk en niet zozeer doordat veel mensen hun baan verloren, zoals dat wel het geval was tussen maart en juni.

Het aantal mensen met werk nam tussen mei en augustus ook toe, met 53 duizend. Dit komt met name doordat in deze periode meer mensen toetraden tot de arbeidsmarkt en direct een baan vonden (van niet-beroepsbevolking naar werkzaam), terwijl er minder stopten met werken en de arbeidsmarkt verlieten (van werkzaam naar niet-beroepsbevolking).

Tussen maart en juni was juist het aantal werkenden dat (tijdelijk) de arbeidsmarkt verliet (van werkzaam naar niet-beroepsbevolking) naar verhouding groot.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden sterker toe dan het aantal uitkeringen. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.