Werkloosheid daalt onder 55-plussers

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
632f744164626b4676755a2f4865416f4f646b6d6a773d3d
© ANP
Sinds begin 2016 is de werkloosheid onder 55-plussers lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was 7,4 procent werkloos tegen 7,9 procent in het zelfde kwartaal vorig jaar. De beroepsbevolking in deze groep groeide, maar het aantal werkenden steeg meer. Wel was nog steeds bijna 70 procent van deze werkloze 55-plussers al 12 maanden of langer op zoek naar werk. Dat meldt CBS.

Het tweede kwartaal van dit jaar telde 557 duizend werklozen. Dat zijn er 58 duizend minder dan een jaar geleden. Het aantal langdurig werklozen daalde in die periode met 35 duizend naar 235 duizend. Hiermee zijn iets meer dan vier op de tien werklozen 12 maanden of langer op zoek naar werk.
In het tweede kwartaal waren 300 duizend personen korter dan 12 maanden werkloos. Dat zijn er 22 duizend minder dan een jaar geleden.

Werkloosheid 55-plussers daalt tweede kwartaal op rij

Sinds het derde kwartaal van 2014 is de werkloosheid in elk kwartaal lager dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Bij 55-plussers was dit voor het eerst het geval in het eerste kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal was 7,4 procent van de beroepsbevolking van 55 tot 75 jaar werkloos, tegenover 7,9 procent een jaar eerder.

Zeven op de tien werkloze 55-plussers langdurig werkloos

Onder ouderen is de langdurige werkloosheid het hoogst. In het tweede kwartaal waren er 145 duizend langdurig werklozen van 45 tot 75 jaar. Daarmee zijn meer dan zes op de tien werkloze 45-plussers (62 procent) 12 maanden of langer op zoek naar werk. Dat is evenveel als een jaar eerder. Onder de 55- tot 75-jarigen is een groter deel langdurig werkloos dan onder 45- tot 55-jarigen. Van de laatstgenoemden was dat in het afgelopen kwartaal 53 procent, tegenover 70 procent onder 55-plussers.

Langdurige werkloosheid, 2e kwartaal
 201420152016
15 tot 25 jaar171520
25 tot 45 jaar344435
45 tot 75 jaar546262

Meer werklozen vinden werk

Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014. In de eerste plaats liet het tweede kwartaal van 2016 126 duizend baanvinders zien tegenover 91 duizend baanverliezers. Hierdoor daalde de werkloosheid met 35 duizend.

Daarnaast wordt de werkloosheid ook bepaald door mensen die de arbeidsmarkt betreden en mensen die de arbeidsmarkt verlaten. Een deel van de mensen die de arbeidsmarkt betreden vindt nog niet meteen een baan en wordt dus werkloos. In het afgelopen kwartaal werden 192 duizend niet-werkende toetreders tot de arbeidsmarkt als werkloos geregistreerd omdat ze nog geen werk vonden. Hier stonden 173 duizend werklozen tegenover die de arbeidsmarkt verlieten. Gecombineerd stuwde dit de werkloosheid op met 19 duizend werklozen. Dit opwaartse effect van 19 duizend was kleiner dan het neerwaartse effect van de eerdergenoemde daling met 35 duizend. Per saldo daalde de werkloosheid in het tweede kwartaal met 16 duizend.

stromen op de arbeidsmarkt

Vooral jonge werklozen snel aan de slag

Voor alle leeftijdsgroepen is het percentage mensen dat snel een baan vindt in de afgelopen twee jaar licht toegenomen. Jonge werklozen vinden doorgaans het snelst een baan. Van de 164 duizend jongeren tot 25 jaar die in het eerste kwartaal werkloos waren, hadden er 57 duizend (35 procent) betaald werk in het tweede kwartaal. Van de 184 duizend 25- tot 45-jarigen was dit het geval voor 49 duizend personen (27 procent). Van de 256 duizend werkloze 45-plussers hadden er 32 duizend (12,5 procent) in dezelfde periode een baan. Het percentage 45- tot 75-jarigen dat snel aan de slag kwam, ligt dus beduidend lager.

Van werkloos naar werk in kwartaal 2, 2014-2016
 201420152016
15 tot 25 jaar283435
25 tot 45 jaar222527
45 tot 75 jaar111313