Werkloosheid in november licht gedaald

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS
De werkloosheid is in november licht gedaald, naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. In november waren 357 duizend mensen werkloos. In de voorafgaande drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met 2 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er elke maand gemiddeld 15 duizend mensen bij met betaald werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind november 160 duizend lopende WW-uitkeringen.

In november hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld groeide het aantal mensen buiten de beroepsbevolking in de afgelopen drie maanden met 5 duizend per maand.

Werkloosheid en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO) (15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2017januari588419
2017februari582416
2017maart571415
2017april563401
2017mei564386
2017juni555372
2017juli544364
2017augustus534362
2017september529351
2017oktober511343
2017november504337
2017december503330
2018januari487335
2018februari474330
2018maart465327
2018april463314
2018mei460301
2018juni463288
2018juli458279
2018augustus463278
2018september451274
2018oktober444269
2018november433267
2018december437263
2019januari437279
2019februari419274
2019maart416268
2019april409257
2019mei411251
2019juni423243
2019juli424234
2019augustus432237
2019september432233
2019oktober432233
2019november434228
2019december409223
2020januari390241
2020februari383240
2020maart388250
2020april427292
2020mei439301
2020juni513301
2020juli532301
2020augustus533292
2020september519278
2020oktober509278
2020november485276
2020december476286
2021januari448289
2021februari450286
2021maart439282
2021april427266
2021mei419250
2021juni405238
2021juli393224
2021augustus406213
2021september399208
2021oktober382199
2021november359189
2021december369192
2022januari354193
2022februari336188
2022maart327184
2022april316175
2022mei323165
2022juni339161
2022juli353157
2022augustus378152
2022september382152
2022oktober365150
2022november364145
2022december352149
2023januari360154
2023februari356154
2023maart357158
2023april343156
2023mei353151
2023juni353153
2023juli362152
2023augustus364156
2023september371155
2023oktober361156
2023november357160

Meer WW-uitkeringen

In november 2023 verstrekte UWV 160,2 duizend WW-uitkeringen. Dit is een stijging van 2,9 procent ten opzichte van oktober (155,8 duizend). In november werden er 22,8 duizend uitkeringen beëindigd, terwijl er 27,3 duizend nieuwe bij kwamen.

De stijging van WW-uitkeringen deed zich de afgelopen maand in bijna alle sectoren voor, vooral in de sectoren landbouw, groenvoorziening, visserij (+12,4 procent), chemische industrie (+11,6 procent) en horeca en catering (+10,9 procent). In vergelijking met oktober namen de WW-uitkeringen vooral af bij onderwijs (-8,3 procent), en de voeding- en genotmiddelenindustrie (-1,3 procent).

Werkloosheid fluctueert onder jongeren

Het werkloosheidspercentage onder 25- tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen is sinds begin dit jaar nauwelijks veranderd. Dat geldt niet voor het werkloosheidspercentage onder jongeren van 15 tot 25 jaar. In december vorig jaar was het werkloosheidspercentage 7,5, in september van dit jaar was dat gestegen naar 8,8. Het percentage is daarna weer afgenomen, naar 8,2 in november. Ruim 4 op de 10 werklozen zijn op dit moment jonger dan 25 jaar. In en rondom studentensteden wonen relatief veel werkloze jongeren.

Stromen naar en uit werkloosheid ongeveer in evenwicht

De ontwikkeling van de werkloosheid is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het schema hieronder laat die stromen zien. De figuur daaronder toont de ontwikkeling van die verschillende stromen in de afgelopen maanden.De werkloosheid kan toe- of afnemen door vier verschillende stromen. Twee van die stromen kunnen de werkloosheid doen dalen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden. De tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt verlaten. Deze stroom was in november 96 duizend en daarmee het grootst sinds december 2021.

Er zijn ook twee tegengestelde stromen, die de werkloosheid kunnen vergroten. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen en om mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking.

De stromen in en uit werkloosheid houden elkaar ongeveer in evenwicht. Er is iets meer uitstroom uit werkloosheid dan instroom naar werkloosheid en daardoor was er in november dus een lichte daling van het aantal werklozen. In november waren er 7 duizend werklozen minder dan drie maanden eerder (hiermee daalde de werkloosheid gemiddeld per maand met ruim 2 duizend).

Het CBS publiceert maandelijks volgens over de beroepsbevolking volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.