Werkloosheidspercentage al zes maanden vrijwel gelijk

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. In augustus waren er 8,8 miljoen werkenden, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Ruim 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 353 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. In de laatste drie maanden bleef hun aantal gemiddeld genomen vrijwel gelijk. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking kwam in augustus uit op 3,9. Dit werkloosheidspercentage is al zes maanden vrijwel constant.

De rest van de groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind augustus 278 duizend lopende WW-uitkeringen.

Werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In augustus waren er 353 duizend werklozen, dat komt neer op 3,9 procent van de beroepsbevolking.

Werkloosheid (ILO-indicator, seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen (x 1 000)
 Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd)
2011 januari430284
2011 februari425280
2011 maart413270
2011 april411261
2011 mei414256
2011 juni409252
2011 juli425254
2011 augustus427256
2011 september442252
2011 oktober458253
2011 november474258
2011 december473270
2012 januari486292
2012 februari482299
2012 maart487296
2012 april502292
2012 mei501291
2012 juni502291
2012 juli518298
2012 augustus517304
2012 september530304
2012 oktober539310
2012 november554322
2012 december572340
2013 januari589369
2013 februari601377
2013 maart619380
2013 april625380
2013 mei632378
2013 juni648382
2013 juli666395
2013 augustus670399
2013 september675400
2013 oktober680408
2013 november677419
2013 december687438
2014 januari691460
2014 februari699460
2014 maart692454
2014 april684443
2014 mei672436
2014 juni656431
2014 juli648437
2014 augustus637430
2014 september630420
2014 oktober632419
2014 november635425
2014 december643441
2015 januari645458
2015 februari633455
2015 maart626443
2015 april625427
2015 mei617416
2015 juni611410
2015 juli603420
2015 augustus604420
2015 september609417
2015 oktober616421
2015 november596427
2015 december588446
2016 januari574465
2016 februari581469
2016 maart574470
2016 april572461
2016 mei560448
2016 juni550438
2016 juli541432
2016 augustus521427
2016 september510424
2016 oktober502420
2016 november499410
2016 december482412
2017 januari480419
2017 februari473416
2017 maart463415
2017 april456401
2017 mei456386
2017 juni446372
2017 juli436364
2017 augustus426362
2017 september422351
2017 oktober404343
2017 november397337
2017 december395330
2018 januari380335
2018 februari367330
2018 maart357327
2018 april355314
2018 mei352301
2018 juni354288
2018 juli348279
2018 augustus353278

UWV: 278 duizend WW-uitkeringen

Eind augustus verstrekte UWV 278 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er ruim duizend minder dan eind juli 2018. In vergelijking met augustus 2017 nam het aantal WW-uitkeringen met 84 duizend af (een afname van 23,2 procent). Eind augustus ontvingen 269 duizend personen één of meerdere WW-uitkeringen.

UWV: Instroom en uitstroom van WW-uitkeringen daalt

In de periode januari tot en met augustus 2018 werden er 230 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en 282 duizend WW-uitkeringen beëindigd. Dat komt neer op een afname van de instroom met 16,7 procent en een afname van de uitstroom met 13,6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017.

Vooral de uitstroom uit werkloosheid neemt af

Sinds het begin van 2014 neemt het aantal werklozen af. De daling van de werkloosheid werd in 2018 steeds kleiner, en over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen gemiddeld gelijk. De verandering van het aantal werklozen is het saldo van vier verschillende stromen. Mensen kunnen werkloos worden doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, gaan tot de werklozen behoren. De groep werklozen wordt weer kleiner door mensen die werk vinden of de arbeidsmarkt verlaten.
Het aantal werklozen dat werk vindt is afgenomen. Ook verlaten minder werklozen de arbeidsmarkt. Daardoor is de uitstroom uit de werkloosheid vrijwel even groot als de instroom van nieuwe werklozen. Enerzijds zijn dat baanverliezers en anderzijds niet-werkenden die op zoek gaan naar werk.

Onbenut arbeidspotentieel

Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie). Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen volgens de ILO-indicator worden hiertoe nog andere groepen gerekend. Het gaat om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

De grootte en samenstelling van deze groepen worden alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totaalbeeld dat de onderstaande figuur weergeeft is gebaseerd op de meest recente kwartaalcijfers (april tot en met juni 2018). De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid volgens de ILO-definitie. Van 1,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2014 daalde het aantal tot ruim 1,1 miljoen mensen in het tweede kwartaal van 2018. Ruim drie kwart is laag of middelbaar opgeleid. Meer daarover is te lezen in het nieuwsartikel over de samenstelling van het onbenut arbeidspotentieel dat zaterdag 22 september verschijnt.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking.