Groei werkgelegenheid zet door

© Hollandse Hoogte
Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 18 duizend per maand toegenomen tot 8,6 miljoen in juli, meldt het CBS. In deze leeftijdsgroep waren er in totaal 4,3 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hadden. Onder hen waren 436 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 7 duizend per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is met gemiddeld 4 duizend per maand gedaald. UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 364 duizend in juli.

Mensen (15 tot 75 jaar) met betaald werk, seizoensgecorrigeerd
 Mensen met betaald werk
2011 j8274
2011 f8277
2011 m8253
2011 a8252
2011 m8240
2011 j8268
2011 j8249
2011 a8267
2011 s8299
2011 o8309
2011 n8320
2011 d8337
2012 j8323
2012 f8322
2012 m8316
2012 a8317
2012 m8329
2012 j8327
2012 j8317
2012 a8347
2012 s8352
2012 o8349
2012 n8332
2012 d8325
2013 j8304
2013 f8294
2013 m8293
2013 a8281
2013 m8270
2013 j8263
2013 j8247
2013 a8249
2013 s8259
2013 o8271
2013 n8260
2013 d8214
2014 j8205
2014 f8195
2014 m8161
2014 a8171
2014 m8192
2014 j8190
2014 j8206
2014 a8222
2014 s8227
2014 o8261
2014 n8266
2014 d8258
2015 j8279
2015 f8278
2015 m8276
2015 a8285
2015 m8295
2015 j8299
2015 j8299
2015 a8307
2015 s8300
2015 o8300
2015 n8299
2015 d8310
2016 j8318
2016 f8324
2016 m8338
2016 a8374
2016 m8375
2016 j8391
2016 j8413
2016 a8432
2016 s8448
2016 o8463
2016 n8466
2016 d8487
"17 j8511
"17 f8504
"17 m8530
"17 a8539
"17 m8546
"17 j8564
"17 j8592

Daling ILO-werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze standaard wordt de groep mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die actief zoeken en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. Zoals hierboven aangegeven, was dit aantal in juli 436 duizend, ofwel 4,8 procent van de beroepsbevolking. In juni was dit nog 4,9 procent.
Dit cijfer omvat niet iedereen zonder werk die wil werken, of deeltijdwerkers die meer uren willen werken. Mensen die wel willen werken, maar om wat voor reden dan ook recent niet actief gezocht hebben, en/of niet direct beschikbaar waren, vallen buiten de werkloosheidsdefinitie van de ILO. Het CBS beschrijft deze groepen met behulp van aanvullende indicatoren. Bij betaald werk (werkzame beroepsbevolking) is de arbeidsduur buiten beschouwing gelaten. Over het aantal arbeidsuren van mensen met betaald werk publiceert het CBS elk kwartaal.

Werkloosheidsindicator (ILO) en WW-uitkeringen
 Werkloosheidsindicator (15 tot 75 jaar, seiz.gecorr)WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd)
2011 j430284
2011 f425280
2011 m413270
2011 a411261
2011 m414256
2011 j409252
2011 j425254
2011 a427256
2011 s442252
2011 o458253
2011 n474258
2011 d473270
2012 j486292
2012 f482299
2012 m487296
2012 a502292
2012 m501291
2012 j502291
2012 j518298
2012 a517304
2012 s530304
2012 o539310
2012 n554322
2012 d572340
2013 j589369
2013 f601377
2013 m619380
2013 a625380
2013 m632378
2013 j648382
2013 j666395
2013 a670399
2013 s675400
2013 o680408
2013 n677419
2013 d687438
2014 j691460
2014 f699460
2014 m692454
2014 a684443
2014 m672436
2014 j656431
2014 j648437
2014 a637430
2014 s630420
2014 o632419
2014 n635425
2014 d643441
2015 j645458
2015 f633455
2015 m626443
2015 a625427
2015 m617416
2015 j611410
2015 j603420
2015 a604420
2015 s609417
2015 o616421
2015 n596427
2015 d588446
2016 j574465
2016 f581469
2016 m574470
2016 a572461
2016 m560448
2016 j550438
2016 j541432
2016 a521427
2016 s510424
2016 o502420
2016 n499410
2016 d482412
"17 j480419
"17 f473416
"17 m463415
"17 a456401
"17 m456386
"17 j446372
"17 j436364

UWV: Verdere daling WW-uitkeringen

In juli is het aantal lopende WW-uitkeringen verder gedaald. Met een daling van 8 duizend (-2,1 procent) komt het aantal WW-uitkeringen deze maand uit op 364 duizend. De afname van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van juni is groter onder mannen (-2,9 procent) dan onder vrouwen (-1,4 procent).
In het onderwijs is er een toename van het aantal WW-uitkeringen: 14,4 procent meer dan in juni. Aan het eind van het schooljaar lopen veel tijdelijke contracten voor docenten af.

Vergeleken met juli 2016 daalde het aantal uitkeringen sterk (-15,6 procent). De hoogste daling van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden is bij de bouwbedrijven (-42,4 procent). Maar ook het aantal lopende uitkeringen in het onderwijs is 10,8 procent lager dan een jaar geleden.

UWV: Aantal nieuwe uitkeringen neemt in 2017 verder af

UWV verstrekte 241 duizend nieuwe uitkeringen in de eerste zeven maanden van 2017. Hiermee is het aantal nieuwe uitkeringen met 19,7 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode van 2016. In bijna alle sectoren is sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde het sterkst bij bouwbedrijven (-48,0 procent) en grootwinkelbedrijven (-46,4 procent). De bankensector wijkt af en liet in de eerste zeven maanden van 2017 een stijging van 19,8 procent zien.

8,6 miljoen mensen met werk in tweede kwartaal

Van de 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar (tweede kwartaal) hadden er bijna 8,6 miljoen betaald werk en 451 duizend waren werkloos (ILO-werkloosheidsindicator). Deze twee groepen samen vormen de beroepsbevolking. Het andere deel, bijna 3,9 miljoen, behoort daar niet toe.
Het grootste deel van die laatste groep wil of kan niet werken (3,2 miljoen), bijvoorbeeld vanwege opleiding, zorg, ziekte of hoge leeftijd. Daarnaast waren er ruim 200 duizend mensen die wél willen werken, maar niet op zoek én niet direct beschikbaar zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die een opleiding of studie volgen of vrijwilligerswerk verrichten. Verder zijn er mensen die óf hebben gezocht (163 duizend) óf beschikbaar zijn voor werk (273 duizend).

Samenstelling beroepsbevolking

Deeltijdwerkers

Onder de 4,1 miljoen mensen die in deeltijd werken waren er in het tweede kwartaal 460 duizend die meer uren willen werken en daarvoor ook beschikbaar zijn. De hoeveelheid uren die mensen extra willen werken geeft meer inzicht in het onbenutte arbeidspotentieel. In 2016 bedroeg het totaal aantal uren dat deeltijdwerkers meer zouden willen werken per week 6,4 miljoen (12,6 uur per persoon per week). Meer daarover is te lezen in het artikel ‘Onbenut arbeidspotentieel en arbeidsvolume’, dat 22 augustus verschijnt. 

Relevante links