Werkloosheid in oktober iets gedaald

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Peter Hilz
De werkloosheid is in oktober gedaald naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. In september was dat nog 3,7 procent. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen half jaar zich niet doorgezet. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen ongeveer gelijk en kwam in oktober uit op 361 duizend. In dezelfde periode kwamen er elke maand gemiddeld 11 duizend mensen bij met betaald werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind oktober 156 duizend lopende WW-uitkeringen.

In oktober hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden hebben gezocht naar en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 3 duizend per maand toe.

Werkloosheid en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO) (15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2017januari588419
2017februari582416
2017maart571415
2017april563401
2017mei564386
2017juni555372
2017juli544364
2017augustus534362
2017september529351
2017oktober511343
2017november504337
2017december503330
2018januari487335
2018februari474330
2018maart465327
2018april463314
2018mei460301
2018juni463288
2018juli458279
2018augustus463278
2018september451274
2018oktober444269
2018november433267
2018december437263
2019januari437279
2019februari419274
2019maart416268
2019april409257
2019mei411251
2019juni423243
2019juli424234
2019augustus432237
2019september432233
2019oktober432233
2019november434228
2019december409223
2020januari390241
2020februari383240
2020maart388250
2020april427292
2020mei439301
2020juni513301
2020juli532301
2020augustus533292
2020september519278
2020oktober509278
2020november485276
2020december476286
2021januari448289
2021februari450286
2021maart439282
2021april427266
2021mei419250
2021juni405238
2021juli393224
2021augustus406213
2021september399208
2021oktober382199
2021november359189
2021december369192
2022januari354193
2022februari336188
2022maart327184
2022april316175
2022mei323165
2022juni339161
2022juli353157
2022augustus378152
2022september382152
2022oktober365150
2022november364145
2022december352149
2023januari360154
2023februari356154
2023maart357158
2023april343156
2023mei353151
2023juni353153
2023juli362152
2023augustus364156
2023september371155
2023oktober361156

UWV: WW-uitkeringen in oktober licht gestegen

Het aantal WW-uitkeringen is in oktober 2023 licht gestegen. Eind deze maand verstrekte UWV 155,8 duizend WW-uitkeringen. Dit is een stijging van 0,4 procent ten opzichte van eind september (155,1 duizend). In oktober werden er 17,6 duizend uitkeringen beëindigd, terwijl er 18,3 duizend nieuwe uitkeringen bij kwamen.

In vergelijking met september namen de WW-uitkeringen met name toe in de sectoren horeca en catering (+5,0 procent) en landbouw, groenvoorziening, visserij (+4,9 procent). Dalers zijn er ook: bij onderwijs (-4,1 procent), bank- en verzekeringswezen (-2,7 procent) en cultuur (-1,5 procent).

Werkloosheid vrijwel op zelfde niveau als een jaar geleden

Het aantal werklozen lag in oktober met 361 duizend ongeveer even hoog als dezelfde maand een jaar eerder (365 duizend). Eind vorig jaar en begin dit jaar daalde de werkloosheid nog en steeg vervolgens weer licht. Het aantal werkenden nam daarentegen steeds verder toe en steeg tussen oktober 2022 en oktober 2023 met 154 duizend. De nettoarbeidsparticipatie nam daarmee toe van 72,1 naar 73,1 procent.

Werkzame en werkloze beroepsbevolking, gemiddelde verandering per maand in voorafgaande 3 maanden
   Werkenden (x 1 000)Werklozen (x 1 000)
2022okt194
2022nov36-5
2022dec45-10
2023jan31-2
2023feb17-3
2023mrt42
2023apr9-6
2023mei9-1
2023jun6-1
2023jul16
2023aug54
2023sep16
2023okt110

Stromen naar en uit werkloosheid ongeveer in evenwicht

In oktober waren er duizend werklozen minder dan drie maanden eerder (hiermee bleef de werkloosheid gemiddeld per maand vrijwel gelijk). De ontwikkeling van de werkloosheid is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het schema hieronder laat die stromen zien. De figuur daaronder toont de ontwikkeling van die verschillende stromen in de afgelopen maanden.

De werkloosheid kan toe- of afnemen door vier verschillende stromen. Twee van die stromen kunnen de werkloosheid doen dalen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden. De tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt verlaten.

Er zijn ook twee tegengestelde stromen, die de werkloosheid kunnen vergroten. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen en om mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking.

In de afgelopen drie maanden hielden de vier stromen elkaar ongeveer in evenwicht waardoor de werkloosheid gemiddeld per maand vrijwel gelijk bleef.

Het CBS publiceert maandelijks volgens over de beroepsbevolking volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.