Meer mensen aan het werk

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In februari waren er 7 duizend werklozen meer dan een maand eerder. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid nog wel met 5 duizend per maand. Deze daling ging samen met een stijging van het aantal werkenden van 8 duizend per maand. De beroepsbevolking, het aantal werkenden en werklozen, steeg met 3 duizend. Dat meldt CBS. Er waren in februari 581 duizend werklozen, wat neerkomt op 6,5 procent van de beroepsbevolking.

UWV: forse toename WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf

UWV telde in februari 2016 469 duizend WW-uitkeringen, 1 procent meer dan in januari dit jaar en 3,1 procent meer dan in februari vorig jaar. Vanuit het grootwinkelbedrijf nam het aantal uitkeringen vergeleken met een maand geleden toe met bijna 29 procent en vergeleken met een jaar geleden met bijna 44 procent. De sterke stijging houdt verband met het faillissement van een aantal grote winkelketens begin dit jaar, waaronder V&D. In enkele sectoren, zoals het onderwijs, nam het aantal lopende WW-uitkeringen af in februari.

* Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie.

Minder werklozen dan drie maanden eerder, meer dan in januari

Het aantal werklozen lag in februari 7 duizend hoger dan de maand ervoor. Over een wat langere periode bekeken is de werkloosheid in de afgelopen drie maanden nog met gemiddeld 5 duizend per maand gedaald. Deze daling is minder groot dan in de periode oktober-januari toen de werkloosheid nog met gemiddeld 14 duizend per maand daalde.

Ruim 65 procent werkt

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan hadden er in februari ruim 8,3 miljoen betaald werk. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. De laatste drie maanden nam het aantal werkenden gemiddeld met ruim 8 duizend per maand toe, 25 duizend in totaal. Bij vrouwen was deze toename met 20 duizend sterker dan bij mannen. Ten opzichte van een jaar geleden is zowel het aantal werkende mannen als vrouwen met 26 duizend toegenomen.

De overige 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Het gaat om 581 duizend werklozen en 3,8 miljoen mensen die niet op zoek of niet direct beschikbaar zijn voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

UWV: minder nieuwe en beëindigde uitkeringen dan vorig jaar

UWV verstrekte in de eerste twee maanden van dit jaar 101 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 21 duizend minder (-17%) dan in dezelfde periode van 2015. Alleen het grootwinkelbedrijf (+83%) telde in januari en februari meer nieuwe uitkeringen dan in 2015. Het aantal beëindigde uitkeringen kwam in de eerste maanden van 2016 uit op 78 duizend, bijna 30 duizend minder dan in 2015. Dat is grotendeels te wijten aan de sterke daling van het aantal door werkhervatting beëindigde uitkeringen.

Onbenut arbeidsaanbod

Werklozen zijn gedefinieerd als mensen die recent gezocht hebben naar werk en hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidsaanbod bestaat echter niet alleen uit de werkloze beroepsbevolking. Zo zijn er ook mensen die alleen beschikbaar zijn voor werk óf hier alleen naar gezocht hebben. In 2015 ging het om ruim een half miljoen mensen. Daarnaast was zeven procent van de werkenden (585 duizend) beschikbaar om meer uren te werken.

Stroomschema