Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen

Mensen aan het werk in een laboratorium
© Hollandse Hoogte / Joost van den Broek
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. In december waren er bijna 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5 duizend per maand tot 329 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind december 263 duizend lopende WW-uitkeringen.

Werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In december waren er 329 duizend werklozen, dat komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Hiermee is het percentage iets hoger dan in november. Toen was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Werkloosheid (ILO-indicator, seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen (x 1 000)
 Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd)
2011 januari430284
2011 februari425280
2011 maart413270
2011 april411261
2011 mei414256
2011 juni409252
2011 juli425254
2011 augustus427256
2011 september442252
2011 oktober458253
2011 november474258
2011 december473270
2012 januari486292
2012 februari482299
2012 maart487296
2012 april502292
2012 mei501291
2012 juni502291
2012 juli518298
2012 augustus517304
2012 september530304
2012 oktober539310
2012 november554322
2012 december572340
2013 januari589369
2013 februari601377
2013 maart619380
2013 april625380
2013 mei632378
2013 juni648382
2013 juli666395
2013 augustus670399
2013 september675400
2013 oktober680408
2013 november677419
2013 december687438
2014 januari691460
2014 februari699460
2014 maart692454
2014 april684443
2014 mei672436
2014 juni656431
2014 juli648437
2014 augustus637430
2014 september630420
2014 oktober632419
2014 november635425
2014 december643441
2015 januari645458
2015 februari633455
2015 maart626443
2015 april625427
2015 mei617416
2015 juni611410
2015 juli603420
2015 augustus604420
2015 september609417
2015 oktober616421
2015 november596427
2015 december588446
2016 januari574465
2016 februari581469
2016 maart574470
2016 april572461
2016 mei560448
2016 juni550438
2016 juli541432
2016 augustus521427
2016 september510424
2016 oktober502420
2016 november499410
2016 december482412
2017 januari480419
2017 februari473416
2017 maart463415
2017 april456401
2017 mei456386
2017 juni446372
2017 juli436364
2017 augustus426362
2017 september422351
2017 oktober404343
2017 november397337
2017 december395330
2018 januari380335
2018 februari367330
2018 maart357327
2018 april355314
2018 mei352301
2018 juni354288
2018 juli348279
2018 augustus353278
2018 september343274
2018 oktober337269
2018 november326267
2018 december329263

UWV: Aantal WW-uitkeringen in 2018 met ruim 20 procent gedaald

Eind december 2018 verstrekte UWV 263 duizend lopende WW-uitkeringen. Ten opzichte van november 2018 is het aantal WW-uitkeringen gedaald met 4 duizend (-1,4 procent). In vergelijking met december 2017 is er sprake van een daling van 67 duizend uitkeringen (-20,4 procent). Zowel op maandbasis als op jaarbasis is de afname van WW-uitkeringen het grootst bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar. Eind 2018 ontvingen 255 duizend personen één of meerdere WW-uitkeringen.

UWV: 55 duizend minder nieuwe WW-uitkeringen in 2018

In 2018 werden 336 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 55 duizend minder dan in 2017 (-14,0 procent). Pedagogische beroepen en technische beroepen kenden de grootste afname in nieuwe WW-uitkeringen. Het aantal beëindigde uitkeringen lag in 2018 op 403 duizend en is met 69 duizend (-14,7 procent) afgenomen ten opzichte van 2017.

Bijna 200 duizend meer werkenden in 2018

In 2018 groeide het aantal werkenden met 195 duizend. Het aantal werkenden is voor het vierde jaar op rij toegenomen, waarbij de toename elk jaar iets groter was. Het aantal werklozen daalt al vier jaar: met 87 duizend in 2018 minder hard dan in 2017. Afgezet tegen het aantal werklozen, dat ook steeds kleiner is geworden, is de daling wel nog steeds iets sterker dan het jaar ervoor.

Beroepsbevolking, verandering t.o.v. een jaar eerder (x 1 000)
 Werkloze beroepsbevolking (ILO-definitie)Werkzame beroepsbevolking (ILO-definitie)
201413-52
2015-4680
2016-75109
2017-101176
2018-87195

Onbenut arbeidspotentieel

Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie).

Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen volgens de ILO-indicator worden hiertoe nog andere groepen gerekend. Het gaat om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

De grootte en samenstelling van deze groepen worden alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totaalbeeld dat de onderstaande figuur weergeeft is gebaseerd op de meest recente kwartaalcijfers (derde kwartaal 2018). Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het derde kwartaal van 2018 uit bijna 1,1 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog bijna 1,3 miljoen. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid volgens de ILO-definitie.

Beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking.