Werkloosheid in 2023 vrijwel onveranderd

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
vacatures op carrierebeurs
© CBS
De werkloosheid veranderde vorig jaar weinig. In december was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos en dat was gelijk aan het gemiddelde over 2023. Het aantal werklozen nam in de laatste drie maanden van het jaar licht af met gemiddeld 3 duizend per maand, tot 361 duizend personen in december. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 25 duizend mensen bij met betaald werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind december 161 duizend lopende WW-uitkeringen.

In december hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking in de afgelopen drie maanden met 9 duizend per maand.

Werkloosheid en WW-uitkeringen
JaarMaandWerkloosheidsindicator (ILO) (15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2017januari588419
2017februari582416
2017maart571415
2017april563401
2017mei564386
2017juni555372
2017juli544364
2017augustus534362
2017september529351
2017oktober511343
2017november504337
2017december503330
2018januari487335
2018februari474330
2018maart465327
2018april463314
2018mei460301
2018juni463288
2018juli458279
2018augustus463278
2018september451274
2018oktober444269
2018november433267
2018december437263
2019januari437279
2019februari419274
2019maart416268
2019april409257
2019mei411251
2019juni423243
2019juli424234
2019augustus432237
2019september432233
2019oktober432233
2019november434228
2019december409223
2020januari390241
2020februari383240
2020maart388250
2020april427292
2020mei439301
2020juni513301
2020juli532301
2020augustus533292
2020september519278
2020oktober509278
2020november485276
2020december476286
2021januari448289
2021februari450286
2021maart439282
2021april427266
2021mei419250
2021juni405238
2021juli393224
2021augustus406213
2021september399208
2021oktober382199
2021november359189
2021december369192
2022januari354193
2022februari336188
2022maart327184
2022april316175
2022mei323165
2022juni339161
2022juli353157
2022augustus378152
2022september382152
2022oktober365150
2022november364145
2022december352149
2023januari360154
2023februari356154
2023maart357158
2023april343156
2023mei353151
2023juni353153
2023juli362152
2023augustus364156
2023september371155
2023oktober361156
2023november357160
2023december361161

Aantal WW-uitkeringen in december vrijwel gelijk gebleven

In december 2023 verstrekte UWV 160,8 duizend WW-uitkeringen. Dit is vrijwel evenveel als aan het eind van november (160,2 duizend). In december werden er 19,9 duizend uitkeringen beëindigd, terwijl er 20,8 duizend nieuwe uitkeringen bij kwamen. 

Hoewel in de meeste sectoren geen noemenswaardige wijzigingen zijn ten opzichte van vorige maand, is er in de sectoren bouw (+15,9 procent) en landbouw, groenvoorziening, visserij (+9,3 procent) wel een toename. Voor een deel betreft dit de gebruikelijke toename in de WW door het wegvallen van seizoenwerk. In vergelijking met november 2023 nam het aantal WW-uitkeringen met name af in het onderwijs  (-6,6 procent).

Minder dan 100 duizend werkloze 45-plussers in 2023

Gemiddeld over heel 2023 is het aantal werklozen licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder, van 350 naar 359 duizend. Het werkloosheidspercentage steeg van 3,5 naar 3,6. Alleen onder 45-plussers nam de werkloosheid af, van 104 duizend naar 92 duizend. Vooral bij jongeren van 15 tot 25 jaar nam de werkloosheid toe, van 134 duizend naar 149 duizend. Bij 25- tot 45-jarigen nam het aantal werklozen licht toe. 

De nettoarbeidsparticipatie nam in 2023 toe, naar 73,1 vergeleken met 72,2 in 2022. De toename was relatief sterk bij 45-plussers en bij jongeren tot 25 jaar. Bij 25- tot 45-jarigen was de stijging van de arbeidsdeelname gering. 

Stromen naar en uit werkloosheid nagenoeg in evenwicht

De ontwikkeling van de werkloosheid is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het schema hieronder laat die stromen zien. De figuur daaronder toont de ontwikkeling van die verschillende stromen in de afgelopen maanden.

De werkloosheid kan toe- of afnemen door vier verschillende stromen. Twee van die stromen kunnen de werkloosheid doen dalen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden. De tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt verlaten. Deze uitstroom uit de arbeidsmarkt was in december en november met 96 duizend op het hoogste niveau sinds december 2021.

Er zijn ook twee tegengestelde stromen, die de werkloosheid kunnen vergroten. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen en om mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking. 

De stromen in en uit werkloosheid houden elkaar ongeveer in evenwicht. Er is iets meer uitstroom uit werkloosheid dan instroom naar werkloosheid en daardoor was er in november dus een lichte daling van het aantal werklozen. In december waren er 10 duizend werklozen minder dan drie maanden eerder (hiermee daalde de werkloosheid gemiddeld per maand met ruim 3 duizend).