Werkloosheid in december verder gedaald

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Mensen bekijken folders bij het UWV
© ANP
In december waren 368 duizend mensen werkloos, dat is 3,9 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 15 duizend per maand. Het aantal werkenden groeide in deze periode met gemiddeld 24 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind december 286 duizend lopende WW-uitkeringen.

De beroepsbevolking (alle werkenden en werklozen samen) groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10 duizend mensen per maand. Dat komt met name door een sterke toename van het aantal werkenden in oktober en november. In december hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5 duizend per maand gedaald.

 

Werkloosheid in december gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Met 368 duizend werklozen in december was 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. In november was dat 4,0 procent (378 duizend). Tussen maart en augustus nam het aantal werklozen met ruim 150 duizend toe. Vervolgens is de werkloosheid tot en met december met bijna 60 duizend gedaald.

Werkloosheid en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2012januari486292
2012februari482299
2012maart487296
2012april502292
2012mei501291
2012juni502291
2012juli518298
2012augustus517304
2012september530304
2012oktober539310
2012november554322
2012december572340
2013januari589369
2013februari601377
2013maart619380
2013april625380
2013mei632378
2013juni648382
2013juli666395
2013augustus670399
2013september675400
2013oktober680408
2013november677419
2013december687438
2014januari691460
2014februari699460
2014maart692454
2014april684443
2014mei672436
2014juni656431
2014juli648437
2014augustus637430
2014september630420
2014oktober632419
2014november635425
2014december643441
2015januari645458
2015februari633455
2015maart626443
2015april625427
2015mei617416
2015juni611410
2015juli603420
2015augustus604420
2015september609417
2015oktober616421
2015november596427
2015december588446
2016januari574465
2016februari581469
2016maart574470
2016april572461
2016mei560448
2016juni550438
2016juli541432
2016augustus521427
2016september510424
2016oktober502420
2016november499410
2016december482412
2017januari480419
2017februari473416
2017maart463415
2017april456401
2017mei456386
2017juni446372
2017juli436364
2017augustus426362
2017september422351
2017oktober404343
2017november397337
2017december395330
2018januari380335
2018februari367330
2018maart357327
2018april355314
2018mei352301
2018juni354288
2018juli348279
2018augustus353278
2018september343274
2018oktober337269
2018november326267
2018december329263
2019januari329279
2019februari312274
2019maart307268
2019april300257
2019mei302251
2019juni313243
2019juli313234
2019augustus321237
2019september323233
2019oktober323233
2019november324228
2019december302223
2020januari284241
2020februari274240
2020maart273250
2020april314292
2020mei330301
2020juni404301
2020juli419301
2020augustus426292
2020september413278
2020oktober406278
2020november378276
2020december368286

UWV: WW nam in december toe

Eind december 2020 verstrekte UWV 286 duizend WW-uitkeringen, ruim 9 duizend uitkeringen meer dan de maand ervoor. Dat is een toename van 3 procent. In december nam vooral het maandelijks aantal WW-uitkeringen vanuit de sector bouw toe (25 procent). Dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Ook vanuit een andere seizoengevoelige sector was er een toename, namelijk de landbouw (14 procent). Daarnaast steeg het aantal WW-uitkeringen vanuit de uitzendbedrijven (10 procent) en de horeca en catering (10 procent). De horeca en de uitzendbranche zijn twee van de sectoren die flink geraakt worden door de contactbeperkende maatregelen om de coronapandemie in te dammen.

UWV: in 2020 sterke stijging onder jongeren

In vergelijking met december 2019 nam het aantal WW-uitkeringen met 28 procent toe. In alle leeftijdsklassen was een toename van het aantal uitkeringen zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Bij de jongeren onder de 25 jaar steeg het aantal WW-uitkeringen verreweg het meest: van 9,1 duizend eind 2019 naar 19,5 duizend eind 2020. Een toename van 114 procent.

Daling aantal werklozen

De daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

In december waren 368 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in september, waren er 413 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 45 duizend af (gemiddeld 15 duizend per maand). Dit kwam enerzijds doordat meer werklozen een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met 28 duizend in de afgelopen drie maanden.

Anderzijds daalde het aantal werklozen ook doordat minder mensen op zoek gingen naar werk zonder direct resultaat (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan er stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 17 duizend personen.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.