Werkloosheid voor vierde maand op rij 3,9 procent

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in juni bijna 8,8 miljoen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 354 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met duizend per maand. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking, net als in de drie voorgaande maanden, in juni uit op 3,9.

De rest van de groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind juni 288 duizend lopende WW-uitkeringen.

354 duizend werklozen volgens de ILO-definitie

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In juni waren er 354 duizend werklozen, dat komt neer op 3,9 procent van de beroepsbevolking. Dat percentage is nu vier maanden op rij even hoog. Daarmee is de werkloosheid nog steeds hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6.

Werkloosheid (ILO-indicator) en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2011j430284
2011f425280
2011m413270
2011a411261
2011m414256
2011j409252
2011j425254
2011a427256
2011s442252
2011o458253
2011n474258
2011d473270
2012j486292
2012f482299
2012m487296
2012a502292
2012m501291
2012j502291
2012j518298
2012a517304
2012s530304
2012o539310
2012n554322
2012d572340
2013j589369
2013f601377
2013m619380
2013a625380
2013m632378
2013j648382
2013j666395
2013a670399
2013s675400
2013o680408
2013n677419
2013d687438
2014j691460
2014f699460
2014m692454
2014a684443
2014m672436
2014j656431
2014j648437
2014a637430
2014s630420
2014o632419
2014n635425
2014d643441
2015j645458
2015f633455
2015m626443
2015a625427
2015m617416
2015j611410
2015j603420
2015a604420
2015s609417
2015o616421
2015n596427
2015d588446
2016j574465
2016f581469
2016m574470
2016a572461
2016m560448
2016j550438
2016j541432
2016a521427
2016s510424
2016o502420
2016n499410
2016d482412
2017j480419
2017f473416
2017m463415
2017a456401
2017m456386
2017j446372
2017j436364
2017a426362
2017s422351
2017o404343
2017n397337
2017d395330
2018j380335
2018f367330
2018m357327
2018a355314
2018m352301
2018j354288
Bron: CBS, UWV

UWV: 288 duizend WW-uitkeringen

Eind juni verstrekte UWV 288 duizend lopende WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen daalde ten opzichte van vorige maand met 13 duizend (-4,3 procent). In vergelijking met juni 2017 nam het aantal uitkeringen af met ruim 84 duizend (-22,6 procent). In alle beroepsklassen is het aantal uitkeringen gedaald ten opzichte van een jaar geleden. De sterkste daling is zichtbaar bij de technische beroepen (30,5 procent) en de transport- en logistieke beroepen (30,6 procent).

Het aantal WW-uitkeringen neemt af omdat minder mensen een uitkering aanvragen en omdat mensen de WW verlaten, onder andere vanwege het vinden van werk. De dynamiek van in- en uitstroom is groot. In het eerste half jaar van 2018 verstrekte UWV 172 duizend nieuwe uitkeringen en werden 214 duizend WW-uitkeringen beëindigd. Dat komt neer op een daling van de instroom met 17,4 procent en een daling van de uitstroom met 13,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

UWV: Langdurige WW-uitkeringen komen vooral voor bij 50-plussers

Een persoon kan meer dan één WW-uitkering ontvangen. Eind juni kregen 278 duizend personen één of meerdere WW-uitkeringen. Bijna 94 duizend personen ontvangen één jaar of langer een WW-uitkering. Langdurige WW komt vooral voor bij 50-plussers. Bijna acht van de tien langdurig-WW’ers zijn 50 jaar of ouder.

Minder werklozen staken zoektocht naar werk

Het aantal werklozen is in juni licht gestegen ten opzichte van de vorige maand. Over de afgelopen drie maanden gezien is het aantal werklozen nog wel licht gedaald met gemiddeld duizend per maand. Hiermee is de daling van de werkloosheid minder groot dan voorheen. Dit komt niet doordat meer mensen die werkten hun baan verloren, maar omdat minder werklozen stopten met de zoektocht naar werk en de arbeidsmarkt verlieten. Meer hierover is te lezen in het vandaag verschenen bericht Minder werklozen staken zoektocht naar werk.

Onbenut arbeidspotentieel

Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie). Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen volgens de ILO-indicator worden hiertoe nog andere groepen gerekend. Het gaat om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

De grootte en samenstelling van deze groepen worden alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totaalbeeld dat de onderstaande figuur weergeeft is gebaseerd op de meest recente kwartaalcijfers (eerste kwartaal 2018). Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2018 uit ruim 1,2 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ruim 1,4 miljoen. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid volgens de ILO-definitie.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking.