Werkloosheid verder gedaald

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Vrouw bezoekt het UWV
© CBS / Alrik Swagerman
In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 17 duizend per maand en kwam daarmee in november uit op 251 duizend. Dat is 2,7 procent van de beroepsbevolking, het laagste maandcijfer sinds de start van de meting in 2003. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg over de afgelopen drie maanden met gemiddeld 33 duizend per maand naar 9,2 miljoen. Daarmee bereikte de nettoarbeidsparticipatie een nieuwe recordhoogte. Voor het eerst had meer dan 70 procent van de 15- tot 75-jarigen betaald werk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind november 189 duizend lopende WW-uitkeringen.

In november hadden 3,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,6 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 18 duizend per maand gedaald. Het aantal mensen dat eerder niet tot de beroepsbevolking behoorde en aan het werk ging of op zoek ging naar werk, was groter dan het aantal werkenden en werklozen dat de arbeidsmarkt verliet.


Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Groter verschil WW en werkloosheid met nieuwe meetmethode

Vanaf 2022 publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Hierdoor worden meer werklozen in beeld gebracht (zie het kader onderaan dit bericht) en zal het verschil tussen het aantal werklozen en het aantal WW-uitkeringen, zoals gepubliceerd door het UWV, toenemen. Voor meer uitleg over de overlap en de verschillen tussen de werkloze beroepsbevolking en ontvangers van een WW-uitkering zie het nieuwsbericht Van alle werklozen had 1 op de 5 in 2020 een WW-uitkering.
Werkloosheid* en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2012januari486292
2012februari482299
2012maart487296
2012april502292
2012mei501291
2012juni502291
2012juli518298
2012augustus517304
2012september530304
2012oktober539310
2012november554322
2012december572340
2013januari589369
2013februari601377
2013maart619380
2013april625380
2013mei632378
2013juni648382
2013juli666395
2013augustus670399
2013september675400
2013oktober680408
2013november677419
2013december687438
2014januari691460
2014februari699460
2014maart692454
2014april684443
2014mei672436
2014juni656431
2014juli648437
2014augustus637430
2014september630420
2014oktober632419
2014november635425
2014december643441
2015januari645458
2015februari633455
2015maart626443
2015april625427
2015mei617416
2015juni611410
2015juli603420
2015augustus604420
2015september609417
2015oktober616421
2015november596427
2015december588446
2016januari574465
2016februari581469
2016maart574470
2016april572461
2016mei560448
2016juni550438
2016juli541432
2016augustus521427
2016september510424
2016oktober502420
2016november499410
2016december482412
2017januari480419
2017februari473416
2017maart463415
2017april456401
2017mei456386
2017juni446372
2017juli436364
2017augustus426362
2017september422351
2017oktober404343
2017november397337
2017december395330
2018januari380335
2018februari367330
2018maart357327
2018april355314
2018mei352301
2018juni354288
2018juli348279
2018augustus353278
2018september343274
2018oktober337269
2018november326267
2018december329263
2019januari329279
2019februari312274
2019maart307268
2019april300257
2019mei302251
2019juni313243
2019juli313234
2019augustus321237
2019september323233
2019oktober323233
2019november324228
2019december302223
2020januari284241
2020februari274240
2020maart273250
2020april314292
2020mei330301
2020juni404301
2020juli419301
2020augustus426292
2020september413278
2020oktober406278
2020november378276
2020december368286
2021januari337289
2021februari340286
2021maart326282
2021april316266
2021mei309250
2021juni297238
2021juli289224
2021augustus301213
2021september292208
2021oktober277199
2021november251189
*De werkloosheidscijfers van oktober en november zijn voorlopig.

UWV: Aantal WW-uitkeringen daalt al tien maanden op rij

In november nam het aantal WW-uitkeringen af met 9,9 duizend. Dat is een daling van 5 procent ten opzichte van de maand ervoor. Het aantal WW-uitkeringen kwam daarmee op 189,2 duizend eind november. In vergelijking met november 2020 is het aantal uitkeringen met 87,1 duizend afgenomen (-31,5 procent).

UWV: Ruim 45 duizend langdurige WW-uitkeringen

Eind november telde UWV 45,2 duizend WW-uitkeringen met een verstreken duur van een jaar of langer. Dat komt neer op 24 procent van het totaal aantal WW-uitkeringen. Het aantal langdurige WW-uitkeringen nam met 2 procent af ten opzichte van eind oktober 2021. Het aantal WW-uitkeringen met een verstreken duur van minder dan een jaar daalde sterker, namelijk met 6 procent.

Werkloosheid in de afgelopen drie maanden verder gedaald

De verdere daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

In november waren 251 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in augustus, waren er 301 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 50 duizend af (gemiddeld 17 duizend per maand). Zoals in het bovenstaande schema te zien is, kan de werkloosheid afnemen doordat werklozen werk vinden of zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Daartegenover staat de toestroom naar werkloosheid vanuit de werkenden en vanuit de niet-beroepsbevolking.

In de afgelopen drie maanden daalde de werkloosheid niet alleen doordat meer werklozen een baan vonden dan er werkenden werkloos werden. Per saldo daalde de werkloosheid hierdoor met 42 duizend. Daarnaast daalde het aantal werklozen ook doordat het aantal mensen dat stopte met zoeken en/of niet beschikbaar was (van werkloos naar niet-beroepsbevolking) in november groter was dan het aantal dat zonder direct resultaat op zoek ging naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos). Hierdoor nam de werkloosheid per saldo met 7 duizend personen af in de afgelopen drie maanden.

Ontwikkeling van de werkloosheid tijdens de coronacrisis

Met het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 liep de werkloosheid snel op. In de twee jaren daarvoor kromp de werkloosheid vooral door de uitstroom naar de werkzame beroepsbevolking (de netto-instroom in werkloosheid was negatief), terwijl deze tegelijkertijd steeg door de instroom vanuit de niet-beroepsbevolking (de netto-instroom in werkloosheid was positief). Tijdens de eerste fase van de coronacrisis nam de werkloosheid vanaf beide kanten toe. Vanaf november 2020 tot en met maart 2021 gold het omgekeerde (de netto-instroom was vanaf beide kanten negatief) en daalde de werkloosheid weer snel. In de maanden juli tot en met oktober was de instroom vanuit de niet-beroepsbevolking weer positief, wat de daling van de werkloosheid enigszins afremde. In november was er een negatieve netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking, waardoor de werkloosheid weer sterker daalde.
Ontwikkeling werkloosheid t.o.v. 3 maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid, seizoengecorrigeerd*
   Ontwikkeling werkloosheid (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit werkzaam (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit niet-beroepsbevolking (x 1 000)
2018januari-24-3915
2018februari-30-4415
2018maart-38-5013
2018april-25-4319
2018mei-15-4024
2018juni-3-3633
2018juli-7-3326
2018augustus1-3133
2018september-11-3624
2018oktober-11-3423
2018november-27-3913
2018december-14-3622
2019januari-8-3325
2019februari-14-3118
2019maart-22-3311
2019april-29-312
2019mei-10-2515
2019juni6-1925
2019juli13-1830
2019augustus19-1333
2019september10-2131
2019oktober10-1829
2019november3-2023
2019december-21-309
2020januari-39-38-2
2020februari-50-46-4
2020maart-29-334
2020april3031-1
2020mei5664-8
2020juni1311239
2020juli1053967
2020augustus96788
2020september9-3644
2020oktober-13-3017
2020november-48-34-14
2020december-45-28-17
2021januari-69-39-30
2021februari-38-28-9
2021maart-42-28-13
2021april-21-242
2021mei-31-29-2
2021juni-29-311
2021juli-27-348
2021augustus-8-2820
2021september-5-2016
2021oktober-12-2312
2021november-50-42-7
*De cijfers voor oktober en november zijn voorlopig.


Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.