Werkloosheid daalt opnieuw

18-5-2017 06:30
De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in april uit op 456 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind april 401 duizend WW-uitkeringen.

y
326
334
342
361
367
374
391
398
408
412
423
434
444
443
440
432
434
434
438
437
433
429
431
433
430
425
413
411
414
409
425
427
442
458
474
473
486
482
487
502
501
502
518
517
530
539
554
572
589
601
619
625
632
648
666
670
675
680
677
687
691
699
692
684
672
656
648
637
630
632
635
643
645
633
626
625
617
611
603
604
609
616
596
588
574
581
574
572
560
550
541
521
510
502
499
482
480
473
463
456

UWV: sterke daling WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in april 2017 uit op 401 duizend, een daling met 13 duizend (-3,2 procent) ten opzichte van maart. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors (-8,5 procent). Onder 55-plussers was de afname het minst sterk  (-1,5 procent). Naar sector bekeken bleef alleen het aantal uitkeringen vanuit de banken vrijwel gelijk aan dat van maart. De overige sectoren lieten een daling zien van het aantal uitkeringen. De uitzendsector, waar veel jongeren werken, kende de grootste afname (-8,6 procent).

Het aantal WW-uitkeringen was eind april bijna 60 duizend lager dan een jaar geleden, een daling met 12,8 procent. De afname onder 55-plussers blijft met 7,2 procent achter bij de gemiddelde daling.

UWV: veel minder nieuwe uitkeringen dan vorig jaar

UWV verstrekte in de eerste vier maanden van dit jaar 148 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 21 procent minder dan in dezelfde periode in 2016. Bijna alle sectoren telden in 2017 minder nieuwe uitkeringen dan in 2016. Bij verzorgende beroepen (-41,8 procent), zoals thuiszorgmedewerkers, en bouwberoepen (-38,6 procent) was de daling het grootst. Alleen vanuit de bankensector (27,7 procent) en de metaalindustrie (5,4 procent) steeg het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar. Onder 50-plussers vanuit de bankensector nam het aantal uitkeringen met bijna de helft toe (49,8 procent).

Minder banenverlies dan voor de crisis

Al drie jaar daalt de werkloosheid doordat er meer werklozen een baan vinden dan er werkenden hun baan verliezen. In april 2017 waren er 120 duizend werkenden die drie maanden eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd waren er 77 duizend mensen werkloos die drie maanden ervoor nog een baan hadden.

Met 77 duizend lag het aantal baanverliezers in april onder het laagste niveau van vlak voor de crisis. In maart 2008 waren er 80 duizend werklozen die drie maanden eerder nog betaald werk hadden.

y
87
86
85
84
83
90
94
95
98
91
87
85
85
82
80
82
85
85
82
82
92
91
97
103
105
107
110
118
122
126
129
130
132
128
131
129
130
129
122
112
112
111
111
111
110
114
114
118
118
113
109
108
111
111
115
111
108
109
115
113
118
114
121
120
115
110
113
113
117
112
123
130
135
140
138
136
135
130
135
132
132
127
125
133
145
149
145
130
122
119
113
110
106
102
106
106
108
107
106
110
103
103
99
105
106
110
103
100
97
103
95
94
91
89
89
86
87
82
84
82
83
85
82
77

De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat de beroepsbevolking groeit. Er zijn meer mensen die op zoek gaan naar werk en dat niet vonden (171 duizend in de afgelopen drie maanden), dan er werklozen stopten met zoeken naar werk (152 duizend).

Stromen tussen arbeidsposities

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in april 66,4 procent betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen, bijna 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 9 duizend per maand gegroeid.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 456 duizend werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

y
8755
8773
8774
8764
8758
8746
8741
8732
8732
8719
8710
8719
8717
8703
8684
8702
8716
8704
8721
8715
8712
8718
8728
8730
8704
8702
8667
8663
8655
8677
8674
8693
8740
8768
8794
8810
8809
8804
8802
8819
8829
8829
8834
8864
8881
8888
8886
8897
8893
8894
8912
8906
8903
8911
8912
8919
8934
8951
8937
8901
8896
8894
8853
8855
8864
8846
8854
8858
8857
8893
8901
8901
8924
8911
8902
8909
8912
8910
8902
8910
8908
8916
8895
8898
8892
8905
8912
8946
8935
8941
8955
8953
8958
8965
8965
8969
8991
8977
8993
8995

Relevante links