Werkloosheid daalt verder

16-6-2016 07:30
In mei waren er 560 duizend mensen werkloos, meldt CBS. Dat is 6,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. Ten opzichte van mei 2015 zijn er 57 duizend werklozen minder. UWV telde eind mei 448 duizend WW-uitkeringen.

UWV: Minder nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van dit jaar 219 duizend nieuwe WW-uitkeringen, bijna 30 duizend minder (-12 procent) dan in dezelfde periode van 2015. Vanuit alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf, nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen dit jaar af. Een sterke daling van het aantal nieuwe uitkeringen was er vanuit de sectoren zorg en welzijn (-23 procent), grafische industrie (-22 procent) en openbaar bestuur (-21 procent).

Werklozen en WW-uitkeringen, t/m mei 2016
y
430
425
413
411
414
409
425
427
442
458
474
473
486
482
487
502
501
502
518
517
530
539
554
572
589
601
619
625
632
648
666
670
675
680
677
687
691
699
692
684
672
656
648
637
630
632
635
643
645
633
626
625
617
611
603
604
609
616
596
588
574
581
574
572
560
 

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie.

Minder 25-plussers werkloos

In mei kwam het aantal werklozen uit op 560 duizend. Drie maanden eerder waren dit er nog 581 duizend. De daling is toe te schrijven aan 25-plussers.

Onder 25- tot 45-jarigen daalt de werkloosheid al twee jaar vrijwel continu. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep bedroeg in mei 169 duizend. De daling onder 45-plussers begon eind vorig jaar. In mei waren er 233 duizend werkloze 45-plussers. Het aantal werkloze jongeren ten slotte is de laatste maanden vrijwel gelijk gebleven en kwam in mei uit op 158 duizend.

In februari 2014 piekte de werkloosheid met bijna 700 duizend werklozen. Toen was 7,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Vervolgens is de werkloosheid bijna onafgebroken afgenomen. In mei 2016 was 6,3 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Werklozen (seiz.gecorrigeerd) naar leeftijd, t/m mei 2016
y
188
192
186
182
178
175
175
169
164
165
164
164
164
154
152
154
156
157
159
158
161
163
156
155
155
158
159
159
158

Meer mensen aan de slag

Het aantal mensen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen. Enerzijds zijn er meer werklozen die een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. Anderzijds is het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt dat direct aan de slag gaat groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat.

Bijna 8,4 miljoen werkenden

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in mei 65,7 procent betaald werk, bijna 8,4 miljoen mensen. Het gaat om 4,5 miljoen mannen en bijna 3,9 miljoen vrouwen. De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 560 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seiz.gecorrigeerd), t/m mei 2016
y
8704
8702
8667
8663
8655
8677
8674
8693
8740
8768
8794
8810
8809
8804
8802
8819
8829
8829
8834
8864
8881
8888
8886
8897
8893
8894
8912
8906
8903
8911
8912
8919
8934
8951
8937
8901
8896
8894
8853
8855
8864
8846
8854
8858
8857
8893
8901
8901
8924
8911
8902
8909
8912
8910
8902
8910
8908
8916
8895
8898
8892
8905
8912
8946
8935

UWV: Sterke daling WW-uitkeringen vanuit seizoengevoelige sectoren

UWV telde eind mei 448 duizend lopende WW-uitkeringen, 13 duizend (-3 procent) minder dan in april. Onder 55-plussers was de daling met 1 procent minder dan gemiddeld. Alle sectoren lieten in mei, vergeleken met april, een daling zien van het aantal lopende WW-uitkeringen. De relatief sterkste afname vertoonden seizoengevoelige sectoren als landbouw (-9 procent), uitzendbedrijven (-8 procent) en bouwnijverheid (-7 procent).


Relevante links