Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Man hangt vacatures op in etalage van uitzendbureau
© Hollandse Hoogte
In april 2021 waren 316 duizend mensen werkloos. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 7 duizend per maand. Met een toename van gemiddeld 1 duizend per maand bleef het aantal werkenden vrijwel op hetzelfde niveau (9,0 miljoen). Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind april 266 duizend lopende WW-uitkeringen.

In april hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand gestegen. Eerder deze week berichtte het CBS dat in het eerste kwartaal vooral het aantal mensen is toegenomen die niet zoeken naar werk omdat ze daar weinig resultaat van verwachten

Werkloosheidspercentage in april verder gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Met 316 duizend werklozen was in april 3,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage vrijwel voortdurend gedaald.

Werkloosheid* en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2012januari486292
2012februari482299
2012maart487296
2012april502292
2012mei501291
2012juni502291
2012juli518298
2012augustus517304
2012september530304
2012oktober539310
2012november554322
2012december572340
2013januari589369
2013februari601377
2013maart619380
2013april625380
2013mei632378
2013juni648382
2013juli666395
2013augustus670399
2013september675400
2013oktober680408
2013november677419
2013december687438
2014januari691460
2014februari699460
2014maart692454
2014april684443
2014mei672436
2014juni656431
2014juli648437
2014augustus637430
2014september630420
2014oktober632419
2014november635425
2014december643441
2015januari645458
2015februari633455
2015maart626443
2015april625427
2015mei617416
2015juni611410
2015juli603420
2015augustus604420
2015september609417
2015oktober616421
2015november596427
2015december588446
2016januari574465
2016februari581469
2016maart574470
2016april572461
2016mei560448
2016juni550438
2016juli541432
2016augustus521427
2016september510424
2016oktober502420
2016november499410
2016december482412
2017januari480419
2017februari473416
2017maart463415
2017april456401
2017mei456386
2017juni446372
2017juli436364
2017augustus426362
2017september422351
2017oktober404343
2017november397337
2017december395330
2018januari380335
2018februari367330
2018maart357327
2018april355314
2018mei352301
2018juni354288
2018juli348279
2018augustus353278
2018september343274
2018oktober337269
2018november326267
2018december329263
2019januari329279
2019februari312274
2019maart307268
2019april300257
2019mei302251
2019juni313243
2019juli313234
2019augustus321237
2019september323233
2019oktober323233
2019november324228
2019december302223
2020januari284241
2020februari274240
2020maart273250
2020april314292
2020mei330301
2020juni404301
2020juli419301
2020augustus426292
2020september413278
2020oktober406278
2020november378276
2020december368286
2021januari337289
2021februari340286
2021maart326282
2021april316266
*Het werkloosheidscijfer voor april is voorlopig.

UWV: het aantal WW-uitkeringen daalt voor de derde maand op rij

Eind april heeft UWV 266 duizend lopende WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er bijna 16 duizend minder dan eind maart. Hiermee daalt het aantal WW-uitkeringen voor de derde maand op rij. Vergeleken met april 2020 ligt het aantal WW-uitkeringen 8,8 procent lager. Eind april 2020 waren er namelijk 292 duizend WW-uitkeringen. Vooral in de eerste periode van de coronapandemie en de contactbeperkende maatregelen, tussen maart en april 2020, nam het aantal WW-uitkeringen flink toe.

UWV: WW daalt het meest in de uitzendsector en horeca

In alle sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen in april 2021 ten opzichte van maart van dit jaar. De daling is het grootst in de uitzendsector (-8,6 procent) en de horeca en catering (-8,0 procent). Zowel de uitzendsector als de horeca werd hard geraakt door de coronacrisis. Nu er steeds meer versoepelingen mogelijk zijn, zoals het deels weer openstellen van terrassen, gaan werkgevers op zoek naar (tijdelijk) personeel en verliezen minder mensen hun baan. Ook is het seizoen van invloed op het aantal WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren zoals de bouw en landbouw neemt de werkgelegenheid meestal weer toe na de winter. Ook de uitzendsector profiteert hiervan.

Daling werkloosheid in de afgelopen drie maanden

De daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

 

In april waren 316 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in januari, waren er 337 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 21 duizend af (gemiddeld 7 duizend per maand). Dit kwam doordat meer werklozen een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met 24 duizend in de afgelopen drie maanden.

Het aantal mensen dat op zoek ging naar werk zonder direct resultaat (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) was in april iets groter dan het aantal dat stopte met zoeken en/of niet beschikbaar was (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid steeg hierdoor per saldo met 2 duizend personen in de afgelopen drie maanden.

Ontwikkeling sinds 2014

Zoals in het bovenstaande schema te zien is, kan de werkloosheid toenemen vanaf twee kanten. Er kan een toestroom zijn vanuit de werkenden en vanuit de niet-beroepsbevolking. Van mei 2014 tot en met maart 2020 was de netto-instroom naar werkloosheid vanuit werk steeds negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan er werkenden werkloos werden. In april 2020 veranderde dat en kwamen er per saldo vanuit de werkenden werklozen bij. Vanaf september was het saldo weer negatief en stroomden er meer werklozen naar werk dan andersom.

Er is ook een uitwisseling tussen werklozen en de niet-beroepsbevolking. Als de netto-instroom naar werkloosheid aan die kant positief is, wil dat zeggen dat minder werklozen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt dan er nieuwe werkzoekenden bij komen. In april was deze netto-instroom voor het eerst dit jaar licht positief (2 duizend). Hiervoor was de netto-instroom naar werkloosheid vijf maanden op rij negatief.

In 2014, toen de werkloosheid tijdens de vorige crisis een hoogtepunt bereikte, was dit saldo voor het laatst zo lang achter elkaar negatief. Sindsdien was de netto-instroom naar werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking doorgaans positief. 

Ontwikkeling werkloosheid t.o.v. 3 maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid, seizoengecorrigeerd*
   Ontwikkeling werkloosheid (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit werkzaam (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit niet-beroepsbevolking (x 1 000)
2014januari1117-6
2014februari2223-2
2014maart520-15
2014april-78-15
2014mei-27-5-22
2014juni-36-16-20
2014juli-36-23-14
2014augustus-35-28-7
2014september-26-270
2014oktober-16-3216
2014november-2-2726
2014december13-2236
2015januari13-2336
2015februari-2-2624
2015maart-17-3316
2015april-20-3110
2015mei-16-3317
2015juni-15-3521
2015juli-22-4119
2015augustus-13-3624
2015september-2-2827
2015oktober13-1933
2015november-8-2719
2015december-21-266
2016januari-42-33-9
2016februari-15-215
2016maart-14-2410
2016april-2-2522
2016mei-21-3817
2016juni-24-4217
2016juli-31-4311
2016augustus-39-455
2016september-40-401
2016oktober-39-423
2016november-22-3614
2016december-28-4013
2017januari-22-3714
2017februari-26-3812
2017maart-19-3819
2017april-24-4319
2017mei-17-4023
2017juni-17-3719
2017juli-20-3616
2017augustus-30-399
2017september-24-3712
2017oktober-32-419
2017november-29-4112
2017december-27-4317
2018januari-24-3915
2018februari-30-4415
2018maart-38-5013
2018april-25-4319
2018mei-15-4024
2018juni-3-3633
2018juli-7-3326
2018augustus1-3133
2018september-11-3624
2018oktober-11-3423
2018november-27-3913
2018december-14-3622
2019januari-8-3325
2019februari-14-3118
2019maart-22-3311
2019april-29-312
2019mei-10-2515
2019juni6-1925
2019juli13-1830
2019augustus19-1333
2019september10-2131
2019oktober10-1829
2019november3-2023
2019december-21-309
2020januari-39-38-2
2020februari-50-46-4
2020maart-29-334
2020april3031-1
2020mei5664-8
2020juni1311239
2020juli1053967
2020augustus96788
2020september9-3644
2020oktober-13-3017
2020november-48-34-14
2020december-45-28-17
2021januari-69-39-30
2021februari-38-28-9
2021maart-42-28-13
2021april-21-242
* De cijfers voor april zijn voorlopig.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.