Aantal werkenden verder toegenomen

© Hollandse Hoogte

Erratum: 26-9-2017 14:30

De figuur barometer beroepsbevolking is op 26 september aangepast en is nu in overeenstemming met de tekst (Niet-beroepsbevolking -3 duizend p/m i.p.v. +3 duizend p/m).
Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen, meldt het CBS. In deze leeftijdsgroep waren er in augustus 8,6 miljoen mensen met betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 426 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is met gemiddeld 3 duizend per maand gedaald. UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 362 duizend in augustus.

Barometer beroepsbevolking

Daling ILO-werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator wordt de groep mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die recent hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. Zoals hierboven aangegeven, was hun aantal in augustus 426 duizend, ofwel 4,7 procent van de beroepsbevolking. In juli was dit nog 4,8 procent.

Dit cijfer omvat niet iedereen zonder werk die wil werken, of deeltijdwerkers die meer uren willen werken. Mensen die wel willen werken, maar om wat voor reden dan ook recent niet gezocht hebben, en/of niet direct beschikbaar waren, vallen buiten de werkloosheidsdefinitie van de ILO. Het CBS beschrijft deze groepen met behulp van aanvullende indicatoren. Bij het maandcijfer over mensen met betaald werk (de werkzame beroepsbevolking) speelt de arbeidsduur geen rol. Alle werkenden worden meegeteld, ongeacht het aantal uren dat men werkt. Over het aantal arbeidsuren van mensen met betaald werk publiceert het CBS kwartaalcijfers.

Werkloosheidsindicator (ILO) en WW-uitkeringen
 Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd)
2011 j430284
2011 f425280
2011 m413270
2011 a411261
2011 m414256
2011 j409252
2011 j425254
2011 a427256
2011 s442252
2011 o458253
2011 n474258
2011 d473270
2012 j486292
2012 f482299
2012 m487296
2012 a502292
2012 m501291
2012 j502291
2012 j518298
2012 a517304
2012 s530304
2012 o539310
2012 n554322
2012 d572340
2013 j589369
2013 f601377
2013 m619380
2013 a625380
2013 m632378
2013 j648382
2013 j666395
2013 a670399
2013 s675400
2013 o680408
2013 n677419
2013 d687438
2014 j691460
2014 f699460
2014 m692454
2014 a684443
2014 m672436
2014 j656431
2014 j648437
2014 a637430
2014 s630420
2014 o632419
2014 n635425
2014 d643441
2015 j645458
2015 f633455
2015 m626443
2015 a625427
2015 m617416
2015 j611410
2015 j603420
2015 a604420
2015 s609417
2015 o616421
2015 n596427
2015 d588446
2016 j574465
2016 f581469
2016 m574470
2016 a572461
2016 m560448
2016 j550438
2016 j541432
2016 a521427
2016 s510424
2016 o502420
2016 n499410
2016 d482412
2017 j480419
2017 f473416
2017 m463415
2017 a456401
2017 m456386
2017 j446372
2017 j436364
2017 a426362

UWV: Lichte afname WW-uitkeringen in augustus

Het aantal lopende WW-uitkeringen is licht gedaald ten opzichte van juli (-0,6 procent) en komt eind augustus uit op 362 duizend. Het aantal lopende WW-uitkeringen ligt nu ruim 15 procent lager dan een jaar geleden.

Bijna alle beroepsrichtingen lieten een daling zien van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van juli. De afname was het sterkst bij de agrarische beroepen en in de transport en logistiek. Vooral het aantal WW-uitkeringen onder vrachtwagenchauffeurs liep sterk terug in augustus (-10 procent).

Naar sector bekeken was de daling het grootst in de bouwnijverheid (-5,2 procent). In het onderwijs was juist sprake van een stijging van het aantal uitkeringen met 10,9 procent. Een toename van het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs gedurende de zomermaanden is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Bij de beroepsgroep leerkrachten basisonderwijs, waarbij deze zomerpiek zich onder andere voordoet, vlakt de WW-stijging de laatste jaren sterk af.

UWV: Veel minder nieuwe WW-uitkeringen vanuit de bouw en het grootwinkelbedrijf

In de periode januari tot en met augustus 2017 verstrekte UWV 277 duizend nieuwe uitkeringen. Dit is een daling van 17,3 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Bijna alle sectoren lieten een afname zien in het aantal nieuwe uitkeringen. Deze afname is vooral sterk bij bouwbedrijven (-47,0 procent) en grootwinkelbedrijven (-44,1 procent).

Minder werkloze 45-plussers

In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid (ILO-werkloosheidsindicator) vooral sterk gedaald bij 45- tot 75-jarigen. In augustus waren binnen die leeftijdsgroep 163 duizend mensen werkloos. In mei waren er nog 187 duizend 45-plussers op zoek naar werk die direct konden starten. Daarmee nam hun aantal tussen mei en augustus af met gemiddeld 8 duizend per maand. Het aantal werkloze jongeren en 25- tot 45-jarigen nam in die periode nauwelijks af.

Werkloosheidsindicator (ILO) naar leeftijd, seizoengecorrigeerd
 15-24 jaar25-44 jaar45-74 jaar
2016 aug150164207
2016 sep149164197
2016 okt148155199
2016 nov146156198
2016 dec144148191
2017 jan139151190
2017 feb136145191
2017 mrt135139189
2017 apr134136185
2017 mei128141187
2017 jun126136184
2017 jul126138172
2017 aug127135163

Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame en werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (ILO-definitie). Hiermee wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen volgens de ILO-indicator worden hiertoe nog andere groepen gerekend. De grootte van deze groepen wordt alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totaalbeeld dat hieronder volgt is daarom gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid volgens de ILO-definitie.

8,6 miljoen werkenden in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal hadden van de 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar bijna 8,6 miljoen betaald werk en waren er gemiddeld 451 duizend werkloos (ILO-werkloosheidsindicator). Deze twee groepen samen vormen de beroepsbevolking. Het andere deel, bijna 3,9 miljoen, behoort daar niet toe.
Het grootste deel van die laatste groep wil of kan niet werken (3,2 miljoen), bijvoorbeeld vanwege opleiding, zorg, ziekte of hoge leeftijd. Daarnaast waren er in het tweede kwartaal ruim 200 duizend mensen die wél willen werken, maar niet recent op zoek én niet direct beschikbaar zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die een opleiding of studie volgen of vrijwilligerswerk verrichten. Verder zijn er mensen die óf recent hebben gezocht (163 duizend) óf direct beschikbaar zijn voor werk (273 duizend).

Schema beroepsbevolking

Deeltijdwerkers

Niet alleen onder mensen zonder werk is er onbenut arbeidspotentieel. Onder de 4,1 miljoen mensen die in deeltijd werken, waren er in het tweede kwartaal ook nog 460 duizend die meer uren willen werken en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. Gemiddeld willen zij 12,6 uur per week extra werken. Meer daarover is te lezen in het artikel ‘Hoe groot is het onbenut arbeidspotentieel?'