Verbijzondering zorguitgaven, 1990 en 1998-2022

De tabel bevat een nadere uitsplitsing van de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, 1990 en 1998-2022.

Het CBS publiceert jaarlijks de uitgaven aan zorg, o.a. uitgesplitst naar aanbiederscategorieën en financieringsbronnen. Ten behoeve van nieuwe middellangetermijn ramingen voor de zorg, die gemaakt worden door het Centraal Planbureau zijn enkele aanbiederscategorieën en enkele financieringsbronnen verder opgesplitst. Voor de jaren 1998-2022 sluiten de cijfers in deze tabel naadloos aan op de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, voor 1990 is een schatting gemaakt die qua definities en afbakeningen zo goed mogelijk aansluit op de reeks 1998-2022. Deze maatwerktabel is gemaakt in opdracht van het Centraal Planbureau.

Het betreft een update van een eerder aanvullende statistische dienstverlening: “Verbijzondering zorguitgaven, 1990 en 1998-2018”.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer PR003349.