Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2023

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2023 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein (jeugdzorg, participatie en Wmo). In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabellen tonen per jaar, per gemeente het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in jaar, naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

De cijfers over de 1e helft van 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over de 2e helft van 2023 en geheel 2023 zijn voorlopig.

Algemeen over aantal beëindigde trajecten

Het totale aantal beëindigde trajecten in een verslagperiode is pas betrouwbaar te bepalen als ook de gegevens over de daarop volgende verslagperiode bij het CBS zijn aangeleverd. De einddatum van een traject wordt namelijk niet altijd meegeleverd aan het CBS. Voor een deel van de beëindigde trajecten wordt pas duidelijk dat het traject is afgesloten als het traject in de volgende verslagperiode niet meer wordt aangeleverd. Om deze reden worden in de voorlopige cijfers over een verslagperiode geen uitkomsten over het totale aantal beëindigde trajecten gepubliceerd.