Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2023, 18 jaar of ouder

Cijfers over het wel of niet voldoen aan de richtlijn over alcoholgebruik (Gezondheidsraad), in combinatie met het wel of niet zijn van een zware of overmatige drinker.

De tabel geeft aan welk deel van de volwassen bevolking in 2023 niet voldeed aan de richtlijn over alcoholgebruik (van de Gezondheidsraad) en daarbinnen welk deel er wel of niet een zware of overmatige drinker was.

Bekostigd door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.