Instroom jongeren in jeugdbescherming, 2015-2023

Het aantal unieke jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2023, naar type jeugdbeschermingsmaatregel.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid deze tabel samengesteld over het aantal uieke jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming (ondertoezichtstelling, voogdij). De tabel toont het aantal jongeren die in dat jaar minstens één jeugdbeschermingsmaatregel starten, waarbij geldt dat er bij aanvang van het jaar nog geen enkele jeugdbeschermingsmaatregel liep. Dit aantal jongeren worden uitgesplitst naar het type jeugdbeschermingsmaatregel van de eerst gestarte jeugdbeschermingsmaatregel in het betreffende jaar (indien er sprake was van meerdere maatregelen in het betreffende jaar).