Beschermd Wonen volgens het CAK en GMSD, 2019-2022 en per maand 2022-2023

Deze tabel bevat informatie over de confrontatie van de GMSD-dataset en de CAK-dataset met betrekking tot het onderwerp Beschermd Wonen.

Bij de verdere decentralisatie naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2015 werd de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen (BW) gelegd bij 44 zogenaamde centrumgemeenten Beschermd Wonen (BW) en maatschappelijke opvang. Binnen de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) wordt twee maal per jaar bij alle gemeenten het Wmo-gebruik van de maatwerkvoorzieningen uitgevraagd. Dat geldt ook voor beschermd wonen. Voor klassiek beschermd wonen geldt een eigen bijdrageregeling. Het opleggen en innen van eigen bijdragen wordt uitgevoerd door het CAK. Deze organisatie is daarmee een andere bron van gegevens met betrekking tot Beschermd Wonen. Het doel van het onderzoek is om de GMSD-dataset te confronteren met de CAK-dataset. De resultaten hiervan zijn in deze maatwerktabel opgenomen.

De maatwerktabel bevat de volgende tabellen:

  • Tabel 1: Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD, op peildatum, 2022
  • Tabel 2: Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD, op peildatum, 2021
  • Tabel 3: Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD, op peildatum, 2020
  • Tabel 4: Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD, op peildatum, 2019
  • Tabel 5: Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databron (GMSD), per maand, op peildatum, periode januari 2022 – december 2023

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport