Zelfdodingen, 1970-2023

Tabellen over zelfdodingen, gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek.

De tabellen bevatten cijfers over zelfdodingen naar geslacht, leeftijd, naar leeftijdsgroep en geslacht, naar landsdeel, woonprovincie en vier grootste gemeenten in 2018 tot en met 2022, naar pleegwijze en geslacht, maand van zelfdoding en deel in de totale sterfte van verschillende doodsoorzaken naar leeftijd voor de jaren 1970, 2000 en 2023.

De cijfers over 2023 zijn voorlopig.