Investeringen

© ANP
In dit bericht geeft het CBS snelle informatie over de ontwikkeling van de bruto-investeringen in materiële vaste activa in Nederland. Bruto-investeringen zijn een belangrijke conjunctuurindicator. De maandcijfers worden achteraf aangepast aan die van de investeringen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen.

Overzichtspagina reeks: Investeringen