Investeringen krimpen met bijna 3 procent in februari

Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
© ANP / Hans van Rhoon
In februari 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,8 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen en machines. In personenauto’s is echter meer geïnvesteerd.

 De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2024 heeft een werkdag meer dan februari 2023. In de CBS Investeringsradar van april zijn de omstandigheden voor de investeringen even ongunstig als in de radar van februari.

JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2020maart3,3
2020april-8,8
2020mei-16,6
2020juni-2,3
2020juli-1,1
2020augustus-18
2020september-1,6
2020oktober-4,5
2020november-2,2
2020december0,5
2021januari-4,1
2021februari-6,9
2021maart9
2021april10,2
2021mei10,7
2021juni9,3
2021juli2,9
2021augustus-0,9
2021september-0,1
2021oktober-2,3
2021november1,8
2021december3,5
2023januari-6,9
2023februari4,1
2023maart-4,6
2023april-0,8
2023mei7,8
2023juni3,1
2023juli-0,7
2023augustus3,3
2023september3,7
2023oktober3,8
2023november3,3
2023december-2,1
2023januari9,2
2023februari5,4
2023maart4,4
2023april-1,4
2023mei6,5
2023juni6,3
2023juli1,8
2023augustus6,9
2023september-2,6
2023oktober-0,2
2023november-4,1
2023december-6,8
2024januari-4,4
2024februari-2,8

Omstandigheden investeringen in april even ongunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

Volgens de CBS Investeringsradar van april zijn de omstandigheden voor investeringen even ongunstig als in de radar van februari. De jaar-op-jaarstijging van de aandelenkoersen was groter en het consumentenvertrouwen minder negatief. De jaar-op-jaardaling van de export goederen was echter groter en producenten waren negatiever over de orderportefeuille.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.