Investeringen groeien aanzienlijk

© ANP
In februari 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 16,7 procent groter dan in februari 2015, meldt CBS. De stijging is groter dan een maand eerder. Dat komt vooral doordat de investeringen in woningen en vliegtuigen sterk groeiden.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2016 heeft een werkdag meer dan februari 2015. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in maart en april iets gunstiger dan in februari.

Investeringen in materiele activa (volume)

Meer geïnvesteerd in woningen en vliegtuigen

De investeringen in woningen waren in februari opnieuw hoger dan een jaar eerder. Verder groeiden de investeringen in vliegtuigen fors. Ten slotte is er ook meer geïnvesteerd in infrastructuur en machines.

Omstandigheden investeringen in april een fractie gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in april per saldo iets gunstiger dan in februari volgens de CBS Investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. In de radar van april is vooral de groei van de export op jaarbasis hoger dan in de radar van februari.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.