Investeringen groeien aanzienlijk

In februari 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 16,7 procent groter dan in februari 2015, meldt CBS. De stijging is groter dan een maand eerder. Dat komt vooral doordat de investeringen in woningen en vliegtuigen sterk groeiden.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2016 heeft een werkdag meer dan februari 2015. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in maart en april iets gunstiger dan in februari.

Investeringen in materiele activa (volume)
Investeringen in materiele activa (volume)
 mutatie
2012 m-11,7
2012 a-11,3
2012 m-11,7
2012 j3,3
2012 j-7,6
2012 a-5,5
2012 s-11,6
2012 o-8
2012 n-9,1
2012 d-10,8
2013 j-13,1
2013 f-14,7
2013 m-12,5
2013 a-8,1
2013 m-9,5
2013 j-13,8
2013 j-4,4
2013 a-4,7
2013 s-3,8
2013 o2,7
2013 n0,7
2013 d14,2
2014 j3,1
2014 f8
2014 m-1,3
2014 a4,8
2014 m-1,9
2014 j-2,8
2014 j5,2
2014 a-5,3
2014 s1,5
2014 o7,5
2014 n1,6
2014 d-0,4
2015 j8,6
2015 f6,8
2015 m18,3
2015 a10,3
2015 m9,9
2015 j25
2015 j11,9
2015 a15,3
2015 s12
2015 o4,4
2015 n13,5
2015 d18,3
2016 j4
2016 f16,7

Meer geïnvesteerd in woningen en vliegtuigen

De investeringen in woningen waren in februari opnieuw hoger dan een jaar eerder. Verder groeiden de investeringen in vliegtuigen fors. Ten slotte is er ook meer geïnvesteerd in infrastructuur en machines.

Omstandigheden investeringen in april een fractie gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in april per saldo iets gunstiger dan in februari volgens de CBS Investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. In de radar van april is vooral de groei van de export op jaarbasis hoger dan in de radar van februari.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links