Investeringen in december even hoog als jaar eerder

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Harold Versteeg
In december 2020 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa even groot als in december 2019, meldt het CBS. In de voorgaande acht maanden krompen de investeringen nog ten opzichte van een jaar eerder. De investeringen in gebouwen, computers, machines en personenauto’s groeiden in december, maar dit werd teniet gedaan door de krimp van de investeringen in vliegtuigen en infrastructuur.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2020 heeft twee werkdagen meer dan december 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in februari ongeveer even ongunstig als in december.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2017januari3,9
2017februari-0,5
2017maart8,1
2017april-3,9
2017mei13,2
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,1
2017oktober6,3
2017november6,9
2017december4,7
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11,1
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6,2
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari5,9
2019februari6,5
2019maart0
2019april7,1
2019mei9,6
2019juni-0,7
2019juli4,3
2019augustus0,2
2019september7,1
2019oktober4
2019november3
2019december7,6
2020januari2,6
2020februari3,1
2020maart2,2
2020april-10,3
2020mei-18,2
2020juni-4,6
2020juli-2,5
2020augustus-7,6
2020september-2,8
2020oktober-5,1
2020november-3,3
2020december0

Omstandigheden investeringen in februari ongeveer even ongunstig als in december

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in februari ongeveer even ongunstig als in december volgens de CBS Investeringsradar. Enerzijds was de stijging van de beurskoersen groter, steeg de bezettingsgraad in de industrie en waren de ondernemers in de industrie minder pessimistisch over hun orderpositie, anderzijds sloeg de groei van de export om in een krimp.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.