Lagere groei investeringen

© ANP
In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,6 procent groter dan in oktober 2015, meldt CBS. De stijging is een stuk kleiner dan in de voorgaande maanden. Dat komt vooral doordat in oktober de investeringen in personenauto’s en infrastructuur krompen. De investeringen in woningen groeiden in oktober opnieuw aanzienlijk.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Oktober 2016 heeft een werkdag minder dan oktober 2015. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in december gunstiger dan in oktober.

Investeringen in materiële activa (volume)

Omstandigheden investeringen in december gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in december gunstiger dan in oktober volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat in de radar van december de groei van de export op jaarbasis groter is dan in oktober. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van de koerswaarde van de Nederlandse aandelen op jaarbasis ongunstiger is. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.