Lagere groei investeringen

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,6 procent groter dan in oktober 2015, meldt CBS. De stijging is een stuk kleiner dan in de voorgaande maanden. Dat komt vooral doordat in oktober de investeringen in personenauto’s en infrastructuur krompen. De investeringen in woningen groeiden in oktober opnieuw aanzienlijk.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Oktober 2016 heeft een werkdag minder dan oktober 2015. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in december gunstiger dan in oktober.

Investeringen in materiële activa (volume)
Investeringen in materiële activa (volume)
 mutatie
2012 n-9,1
2012 d-10,8
2013 j-13,1
2013 f-14,9
2013 m-12,3
2013 a-8,6
2013 m-10
2013 j-13,2
2013 j-4,3
2013 a-4,7
2013 s-3,7
2013 o2,2
2013 n0,4
2013 d13,5
2014 j2,5
2014 f8,2
2014 m-0,9
2014 a4,4
2014 m-2,7
2014 j-4
2014 j4,2
2014 a-6,3
2014 s0,8
2014 o9
2014 n1,9
2014 d-0,5
2015 j8,5
2015 f6,5
2015 m17,7
2015 a10,2
2015 m9,7
2015 j24,2
2015 j10,6
2015 a15,2
2015 s10,9
2015 o2,5
2015 n12,4
2015 d18,6
2016 j6,9
2016 f20,3
2016 m3,4
2016 a10,5
2016 m6,5
2016 j9,8
2016 j7
2016 a10
2016 s9,2
2016 o0,6

Omstandigheden investeringen in december gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in december gunstiger dan in oktober volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat in de radar van december de groei van de export op jaarbasis groter is dan in oktober. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van de koerswaarde van de Nederlandse aandelen op jaarbasis ongunstiger is. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links