Investeringen groeien met ruim 5 procent in februari

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS
In februari 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,2 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in gebouwen, personenauto’s, machines en overig wegvervoer, zoals bestelauto’s en vrachtwagens. De investeringen in infrastructuur waren lager dan een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2023 had evenveel werkdagen als februari 2022. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in april minder ongunstig dan in februari.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2019maart0,6
2019april8,1
2019mei10,6
2019juni0
2019juli5
2019augustus17,6
2019september8
2019oktober5
2019november4
2019december8,7
2020januari2,7
2020februari4,3
2020maart3,3
2020april-8,7
2020mei-16,6
2020juni-2,2
2020juli-1,2
2020augustus-18
2020september-1,7
2020oktober-4,6
2020november-2,2
2020december0,5
2021januari-4,7
2021februari-7,5
2021maart9
2021april9,9
2021mei10,2
2021juni9,2
2021juli2,9
2021augustus-0,3
2021september-0,1
2021oktober-2,2
2021november2,1
2021december4,1
2022januari-6,2
2022februari5
2022maart-4
2022april-0,5
2022mei8
2022juni3,7
2022juli0
2022augustus4,1
2022september4,5
2022oktober4
2022november3,6
2022december-1,1
2023januari8,8
2023februari5,2

Omstandigheden investeringen in april minder ongunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in april minder ongunstig dan in februari volgens de CBS Investeringsradar. Dit komt vooral doordat het consumentenvertrouwen minder negatief was en de jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen groter. Ook de jaar-op-jaargroei van de export was groter.