Investeringen groeien met ruim 3 procent in december

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
In december 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,3 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral de investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en machines waren hoger dan een jaar eerder. In personenauto’s is echter minder geïnvesteerd. Ten opzichte van december 2019 lagen de investeringen 3,1 procent hoger.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2021 had een werkdag meer dan december 2020. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in februari per saldo ongeveer even gunstig als in december.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari6,6
2019februari7,5
2019maart0,7
2019april8,2
2019mei10,7
2019juni0,2
2019juli5
2019augustus17,7
2019september8
2019oktober4,7
2019november3,7
2019december8,5
2020januari1,6
2020februari2,6
2020maart1,9
2020april-10,6
2020mei-18,3
2020juni-4,3
2020juli-3
2020augustus-19,6
2020september-3,6
2020oktober-5,7
2020november-3,2
2020december-0,2
2021januari-4,0
2021februari-7,6
2021maart9,6
2021april10,3
2021mei10,7
2021juni9,4
2021juli3,5
2021augustus0,6
2021september0,7
2021oktober-2,7
2021november1,7
2021december3,3

Omstandigheden investeringen in februari even gunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in februari  ongeveer even gunstig als in december volgens de CBS Investeringsradar. De groei van de export was veel groter, maar hier staat tegenover dat het consumentenvertrouwen daalde, de stijging van de beurskoersen kleiner was en de ondernemers in de industrie minder positief waren over hun orderpositie.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.