Investeringen 9,3 procent hoger in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
In juli was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 9,3 procent groter dan in juli 2016, meldt het CBS. Er is vooral meer geïnvesteerd in vliegtuigen, woningen, machines en personenauto’s.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juli 2017 heeft evenveel werkdagen als juli 2016. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in september iets gunstiger dan in juli.

Investeringen in materiële activa (volume)

Omstandigheden investeringen in september gunstiger

CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in september iets gunstiger dan in juli volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de groei van de export op jaarbasis in de radar van september een stuk groter is. Ook de bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie was hoger. Daartegenover staat dat het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille iets verslechterde.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.