Investeringen 0,3 procent lager in juni

© Hollandse Hoogte
In juni was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,3 procent kleiner dan in juni 2016, meldt het CBS. Dat komt doordat vorig jaar in juni veel meer in vliegtuigen is geïnvesteerd dan dit jaar. De investeringen in woningen en personenauto’s namen daarentegen toe. Ook investeerden bedrijven meer in vrachtauto’s, bestelwagens en machines.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juni 2017 heeft een werkdag minder dan juni 2016. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in augustus gunstiger dan in juni.

Investeringen in materiële activa (volume)

Omstandigheden investeringen in augustus gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in augustus gunstiger dan in juni volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de groei van de export op jaarbasis in de radar van augustus een stuk groter is. Verder nam de bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie toe tot het hoogste niveau sinds 2008. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van de koerswaarde van de Nederlandse aandelen op jaarbasis iets ongunstiger is in de radar van augustus.

CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.