Een fractie minder investeringen in december

© Hollandse Hoogte
In december was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,2 procent kleiner dan in december 2016, meldt het CBS. Een maand eerder groeiden de investeringen met bijna 11 procent. De krimp in december is te wijten aan lagere investeringen in personenauto’s. In woningen en machines is daarentegen opnieuw meer geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2017 heeft twee werkdagen minder dan december 2016. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in februari even gunstig als in december.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
   mutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
2014J2,4
2014F8,1
2014M-1
2014A4,4
2014M-2,7
2014J-4
2014J4,1
2014A-6,3
2014S0,8
2014O9,1
2014N2
2014D-0,4
2015J8,6
2015F6,6
2015M17,7
2015A10,9
2015M10,1
2015J24,4
2015J11
2015A15,9
2015S11,5
2015O3,2
2015N13,9
2015D20,4
2016J7,2
2016F20,1
2016M3,7
2016A11
2016M6,8
2016J10,6
2016J7,4
2016A10,5
2016S9,8
2016O2,1
2016N1,3
2016D-8,5
2017J7,3
2017F2,6
2017M13,3
2017A-1,2
2017M17,3
2017J-0,4
2017J12,2
2017A8,7
2017S5,3
2017O10,2
2017N10,8
2017D-0,2

Omstandigheden investeringen in februari even gunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in februari even gunstig als in december volgens de CBS Investeringsradar.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.