Investeringen krimpen met bijna 9 procent in maart

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS
In maart 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,6 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen. Ook de investeringen in infrastructuur en machines waren lager dan een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Maart 2024 heeft twee werkdagen minder dan maart 2023. In de CBS Investeringsradar van mei zijn de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig dan in de radar van maart.

JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2020april-8,8
2020mei-16,6
2020juni-2,3
2020juli-1,1
2020augustus-18
2020september-1,6
2020oktober-4,5
2020november-2,2
2020december0,5
2021januari-4,1
2021februari-6,9
2021maart9
2021april10,2
2021mei10,7
2021juni9,3
2021juli2,9
2021augustus-0,9
2021september-0,1
2021oktober-2,3
2021november1,8
2021december3,5
2022januari-6,9
2022februari4,1
2022maart-4,6
2022april-0,8
2022mei7,8
2022juni3,1
2022juli-0,7
2022augustus3,3
2022september3,7
2022oktober3,8
2022november3,3
2022december-2,1
2023januari9,2
2023februari5,4
2023maart4,4
2023april-1,4
2023mei6,5
2023juni6,3
2023juli1,8
2023augustus6,9
2023september-2,6
2023oktober-0,2
2023november-4,1
2023december-6,8
2024januari-3,7
2024februari-1,3
2024maart-8,6

Omstandigheden investeringen in mei minder ongunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

Volgens de CBS Investeringsradar van mei zijn de omstandigheden voor investeringen minder ongunstig dan in de radar van maart. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie is toegenomen. Ook de jaar-op-jaarstijging van de aandelenkoersen was groter en producenten waren minder negatief over de orderportefeuille. De jaar-op-jaardaling van de export goederen was echter groter.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.