Investeringen groeien met ruim 3 procent in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Peter Hilz
In juli 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,3 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in transportmiddelen (personenauto’s, overige wegvervoer en vliegtuigen) en gebouwen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juli 2023 heeft evenveel werkdagen als juli 2022. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in september ongunstiger dan in juli.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2019augustus17,6
2019september8
2019oktober5
2019november4
2019december8,7
2020januari2,7
2020februari4,3
2020maart3,3
2020april-8,8
2020mei-16,6
2020juni-2,3
2020juli-1,1
2020augustus-18
2020september-1,6
2020oktober-4,5
2020november-2,2
2020december0,5
2021januari-4,1
2021februari-6,9
2021maart9
2021april10,2
2021mei10,7
2021juni9,3
2021juli2,9
2021augustus-0,9
2021september-0,1
2021oktober-2,3
2021november1,8
2021december3,5
2022januari-6,9
2022februari4,1
2022maart-4,6
2022april-0,8
2022mei7,8
2022juni3,1
2022juli-0,7
2022augustus3,3
2022september3,7
2022oktober3,8
2022november3,3
2022december-2,1
2023januari9
2023februari5,3
2023maart4,3
2023april-1
2023mei6,7
2023juni7
2023juli3,3

Omstandigheden investeringen in september ongunstiger

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor investeringen in september ongunstiger dan in juli. Dit komt doordat het oordeel van de industrie over de orderpositie minder positief was, de bezettingsgraad in de industrie gedaald is, de stijging jaar op jaar van de beurskoersen kleiner was en de jaar-op-jaardaling van de export goederen groter was.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.