Groei investeringen zwakt af

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In maart 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,6 procent groter dan in maart 2015, meldt CBS. De stijging is een stuk kleiner dan een maand eerder. Dat komt vooral doordat in februari naast de investeringen in woningen ook de investeringen in vliegtuigen sterk groeiden.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Maart 2016 had hetzelfde aantal werkdagen als maart 2015. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in mei wat gunstiger dan in maart.

Opnieuw meer geïnvesteerd in woningen

De groei van de investeringen in maart is bijna helemaal toe te schrijven aan de hogere investeringen in woningen. Verder groeiden ook de investeringen in personenauto’s en overige wegvervoer. De investeringen in machines daarentegen krompen wat.

In februari groeiden de investeringen een stuk harder. Dat komt doordat toen de investeringen in vliegtuigen fors hoger waren.

Omstandigheden investeringen in mei een fractie gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in mei per saldo iets gunstiger dan in maart volgens de CBS Investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. In de radar van mei is het consumentenvertrouwen beter dan in de radar van maart.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.