Bijna 3 procent meer investeringen in december

© Hollandse Hoogte
In december was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,6 procent groter dan in december 2017, meldt het CBS. Vooral in personenauto’s, treinen, vliegtuigen, woningen en bedrijfsgebouwen is meer geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2018 heeft evenveel werkdagen als december 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in februari minder gunstig dan in december.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2015januari8,7
2015februari6,2
2015maart16,3
2015april9,8
2015mei11,5
2015juni23,4
2015juli10,9
2015augustus15,0
2015september11,9
2015oktober3,6
2015november14,0
2015december20,4
2016januari7,7
2016februari21,5
2016maart3,6
2016april12,2
2016mei8,0
2016juni12,6
2016juli9,8
2016augustus12,7
2016september11,3
2016oktober4,1
2016november4,0
2016december-2,8
2017januari8,0
2017februari2,5
2017maart11,8
2017april-0,3
2017mei17,5
2017juni-0,4
2017juli11,5
2017augustus9,1
2017september4,8
2017oktober9,6
2017november10,6
2017december-1,6
2018januari14,3
2018februari2,7
2018maart5,4
2018april11,2
2018mei2,6
2018juni6,8
2018juli4,8
2018augustus5,9
2018september0,3
2018oktober5,9
2018november3,9
2018december2,6

Omstandigheden investeringen in februari minder gunstig dan in december

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in februari minder gunstig dan in december volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de export en het consumentenvertrouwen verder verslechterden.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.