Investeringen krimpen met ruim 3 procent in maart

© ANP
In maart 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,4 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat in maart 2021 is geïnvesteerd in vliegtuigen en in maart 2022 niet. In gebouwen en personenauto’s is meer geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Maart 2022 had hetzelfde aantal werkdagen als maart 2021. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in mei minder gunstig dan in maart.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2018april11
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari6,6
2019februari7,5
2019maart0,7
2019april8,2
2019mei10,7
2019juni0,2
2019juli5
2019augustus17,7
2019september8
2019oktober4,7
2019november3,7
2019december8,5
2020januari1,6
2020februari2,6
2020maart1,9
2020april-10,6
2020mei-18,3
2020juni-4,3
2020juli-3
2020augustus-19,6
2020september-3,6
2020oktober-5,7
2020november-3,2
2020december-0,2
2021januari-4,4
2021februari-7,1
2021maart9
2021april10,5
2021mei10,9
2021juni9,7
2021juli3,6
2021augustus0,6
2021september0,8
2021oktober-2,1
2021november2,2
2021december4,1
2022januari-5,4
2022februari5,3
2022maart-3,4

Omstandigheden investeringen in mei minder gunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in mei minder gunstig dan in maart volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaargroei van de export en de jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen omsloegen in een daling en doordat het consumentenvertrouwen daalde.