Investeringen groeien verder

In augustus was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,3 procent groter dan in augustus 2015, meldt CBS. De stijging is ongeveer hetzelfde als een maand eerder. De groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen. Verder is meer geïnvesteerd in vrachtwagens en machines. De investeringen in personenauto’s en infrastructuur daarentegen krompen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus 2016 heeft twee werkdagen meer dan augustus 2015. Daarentegen viel de bouwvak dit jaar voor een groter deel in augustus. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in oktober gunstiger dan in september en augustus.

Investeringen in materiële activa (volume)

Omstandigheden investeringen in oktober gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in oktober gunstiger dan in augustus volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat in de radar van oktober het consumentenvertrouwen hoger was en de export beter presteerde dan in de radar van augustus. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links