Investeringen bijna 6 procent hoger in oktober

© ANP
In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,6 procent groter dan in oktober 2018, meldt het CBS. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in vliegtuigen, machines en personenauto’s.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Oktober 2019 heeft evenveel werkdagen als oktober 2018. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in december gunstiger dan in oktober.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2015november14
2015december20,4
2016januari7,9
2016februari21,6
2016maart3,7
2016april12,3
2016mei8,1
2016juni12,7
2016juli9,7
2016augustus12,7
2016september11,2
2016oktober3,9
2016november3,8
2016december-3,1
2017januari4
2017februari-0,5
2017maart8,1
2017april-3,9
2017mei13,2
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,2
2017oktober6,2
2017november6,8
2017december4,6
2018januari13,5
2018februari2,4
2018maart5,5
2018april10,4
2018mei2,6
2018juni7
2018juli4,4
2018augustus5,8
2018september-7
2018oktober7,4
2018november5,3
2018december-4,8
2019januari6,1
2019februari8,5
2019maart2,6
2019april8
2019mei9,6
2019juni-0,6
2019juli4,9
2019augustus0,8
2019september7,7
2019oktober5,6

Omstandigheden investeringen in december gunstiger dan in oktober

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in december gunstiger dan in oktober volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaargroei van de export en de jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen groter waren.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.