Investeringen krimpen met bijna 2 procent in september

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Peter Hilz
In september 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,6 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in vliegtuigen en woningen. In personenauto’s is echter meer geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. September 2023 heeft een werkdag minder dan september 2022. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in november ongunstiger dan in september.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2019oktober5
2019november4
2019december8,7
2020januari2,7
2020februari4,3
2020maart3,3
2020april-8,8
2020mei-16,6
2020juni-2,3
2020juli-1,1
2020augustus-18
2020september-1,6
2020oktober-4,5
2020november-2,2
2020december0,5
2021januari-4,1
2021februari-6,9
2021maart9
2021april10,2
2021mei10,7
2021juni9,3
2021juli2,9
2021augustus-0,9
2021september-0,1
2021oktober-2,3
2021november1,8
2021december3,5
2022januari-6,9
2022februari4,1
2022maart-4,6
2022april-0,8
2022mei7,8
2022juni3,1
2022juli-0,7
2022augustus3,3
2022september3,7
2022oktober3,8
2022november3,3
2022december-2,1
2023januari9
2023februari5,3
2023maart4,3
2023april-1,5
2023mei6,3
2023juni6,2
2023juli2,5
2023augustus7,6
2023september-1,6

Omstandigheden investeringen in november ongunstiger

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor investeringen in november ongunstiger dan in september Dit komt vooral doordat de jaar-op-jaardaling van de export goederen groter was. Ook daalde de bezettingsgraad in de industrie en was het oordeel van de industrie over de orderpositie minder positief.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.