Minder investeringen in april

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,4 procent kleiner dan in april 2016, meldt het CBS. Dat komt doordat vorig jaar in april twee keer zo veel in vliegtuigen is geïnvesteerd als dit jaar. Daarnaast is minder in infrastructuur geïnvesteerd. De investeringen in woningen, personenauto’s en machines namen daarentegen toe.

Verder heeft april dit jaar 2 werkdagen minder dan april 2016. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in juni minder gunstig dan in april.

Investeringen in materiële activa (volume)

Omstandigheden investeringen in juni minder gunstig

De omstandigheden voor investeringen zijn in juni minder gunstig dan in april volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille verslechterde en de groei van de export op jaarbasis in de radar van juni kleiner is dan in april. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.